Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro
Mercoledì, 5 giugno 2019

[Multimedia]


 

Speaker

Oto kilka zdań z dzisiejszej katechezy Ojca Świętego: Pod koniec minionego tygodnia odbyłem podróż apostolską do Rumunii. Dziękuję Bogu, który pozwolił Następcy Piotra powrócić do tego kraju, dwadzieścia lat po wizycie św. Jana Pawła II. Przyświecało nam motto: podążać razem. Poszczególne spotkania ukazały wartość i potrzebę wędrowania razem zarówno w gronie chrześcijan, na płaszczyźnie wiary i miłości, jak i  w życiu obywatelskim, na płaszczyźnie zaangażowania obywatelskiego. W Rumunii większość wiernych należy do Kościoła prawosławnego. Wraz z Patriarchą i Świętym Synodem Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego odbyliśmy bardzo serdeczne spotkanie, w którym podkreśliłem pragnienie Kościoła katolickiego, aby iść razem w pojednanej pamięci i ku pełniejszej jedności, której proroczo domagał się lud rumuński podczas wizyty św. Jana Pawła II. Ten ważny wymiar ekumeniczny podróży osiągnął swoją kulminację w uroczystej modlitwie „Ojcze nasz”. Jako wspólnota katolicka sprawowaliśmy trzy liturgie eucharystyczne. Podczas Boskiej Liturgii w Blaj, będącym centrum Kościoła grecko-katolickiego w Rumunii, dokonałem beatyfikacji siedmiu biskupów grekokatolickich, świadków wolności i miłosierdzia, które wypływają z Ewangelii. Szczególnie intensywne i świąteczne było spotkanie z ludźmi młodymi i rodzinami, które odbyło się w Jassach. Ostatnim etapem podróży była wizyta we wspólnocie Romów w Blaj. Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Bogu za tę podróż apostolską i prosimy Go, za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, aby przyniosła ona obfite owoce dla Rumunii i Kościoła na tych ziemiach.

Santo Padre:

Saluto i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il vostro spirituale accompagnamento e per la preghiera durante il mio viaggio in Romania. Si avvicina la solennità della Pentecoste. Apriamo le nostre menti e i nostri cuori all’azione dello Spirito Santo in noi, affinché ci santifichi e ci faccia testimoni di Cristo davanti al mondo, in cui viviamo. Cerchiamo di servire i fratelli, approfittando dei doni spirituali che abbiamo ricevuto. La luce e la potenza dello Spirito Paraclito vi accompagni sempre! Vi benedico di cuore. 

Speaker

Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za duchowe towarzyszenie i modlitwę podczas mojej podróży do Rumunii. Zbliża się uroczystość Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy umysły i serca na działanie Ducha Świętego w nas, aby nas uświęcał i czynił świadkami Chrystusa wobec świata, w którym żyjemy. Starajmy się służyć braciom, korzystając z duchowych darów, jakie otrzymaliśmy. Światło i moc Ducha Parakleta niech stale Wam towarzyszy! Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana