Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

9 stycznia 2019 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, Ewangelia wg św. Łukasza opisuje postać Pana Jezusa w kontekście Jego modlitwy. Przypomina, że na rozmowie z Bogiem spędzał On wiele czasu, niekiedy całe noce. Modlił się zwłaszcza przed podjęciem znaczących decyzji, w chwilach ważnych wydarzeń: podczas chrztu w Jordanie, w dniu Przemienienia na górze Tabor, przed wyborem apostołów, przed swoją męką. Na prośbę uczniów: „Panie, naucz nas się modlić” (11,1), nauczył ich, a także i nas, modlitwy do Ojca. W swoich przypowieściach przypominał o potrzebie wytrwałości w rozmowie z Bogiem, zwłaszcza, gdy niejednokrotnie mogłoby się wydawać, iż wiele naszych modlitw pozostaje bez echa. Zachęcał, abyśmy nalegali i nie poddawali się. Modlitwa prowadzi zawsze do zrozumienia sytuacji, zmienia rzeczywistość. Bądźmy pewni, że nie jest ona Bogu obojętna. Być może będziemy musieli niekiedy długo nalegać, błagać. Bądźmy jednak pewni, że On odpowie. Pan Jezus zapewnił nas, że „Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą do Niego wołają” (por. Łk 18, 7). Gdy nas wysłucha, będzie to dla nas dzień zwycięstwa nad samotnością i rozpaczą, czas zrozumienia woli Bożej, zmartwychwstania. Pamiętajmy, że na końcu drogi życia każdego z nas jest Ojciec, który nas oczekuje z szeroko otwartymi ramionami.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi partecipanti a quest’udienza. Fratelli e sorelle, nel Nuovo Anno 2019, appena iniziato, non dimenticate la potenza della preghiera. Affidando al Signore nella preghiera del “Padre nostro” i vostri problemi, siate certi di ottenere da Lui tutto ciò che è per voi buono, utile e necessario. Fidandovi della bontà del Signore, comprenderete il senso degli eventi e lo scopo della vostra vita. Nella vostra preghiera non manchino la fiducia e la perseveranza. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków uczestniczących w tej audiencji. Bracia i siostry, w Nowym 2019 Roku, który rozpoczęliśmy, nie zapominajcie o potędze modlitwy.  Powierzając Bogu swoje sprawy w modlitwie „Ojcze nasz”, bądźcie pewni, że otrzymacie od Niego to wszystko, co jest dla was dobre, pożyteczne i niezbędne. Ufając Bożej dobroci zrozumiecie sens zdarzeń i cel waszego życia. Niech w waszej modlitwie nie zabraknie zawierzania i wytrwałości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana