Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 28 września 2022 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

W dalszych rozważaniach na temat rozeznania, dziś skupimy się na modlitwie, która jest jego istotnym elementem i pomocą. Pozwala zwracać się do Boga z prostotą i zaufaniem, tak jak mówi się do przyjaciela. Przez nią wchodzimy w zażyłą więź z Panem, dzięki której można pokonać lęk i wątpliwości co do Jego woli oraz rozpoznać, co jest Jemu miłe. Rozeznanie nie wymaga absolutnej pewności, ponieważ dotyczy życia, a w życiu jest wiele aspektów, których nie da się zamknąć w jednej kategorii myślowej. Chcielibyśmy dokładnie wiedzieć, co należy robić, ale nawet gdy tak jest, nie zawsze postępujemy konsekwentnie. Sami doświadczyliśmy niejednokrotnie tego, o czym pisze apostoł Paweł w Liście do Rzymian: „Nie czynię (…) dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę” (7, 19). Wielu ludzi, również chrześcijan, wątpi, czy Bóg chce naszego szczęścia. Niektórzy obawiają się, że poważne potraktowanie Jego propozycji oznaczałoby zrujnowanie naszego życia, stłumienie naszych pragnień, aspiracji. Czasami nachodzą nas myśli, że Bóg wymaga od nas zbyt wiele. Tymczasem znakiem spotkania z Panem jest radość, a smutek czy lęk to znaki oddalenia się od Niego. Rozeznanie nie jest łatwe, bo pozory mylą, jednak modlitwa stopniowo, ale skutecznie sprawia, że stajemy się coraz bardziej zdolni do rozpoznania tego, co się liczy. Prośmy o łaskę trwania w zażyłej relacji z Panem, abyśmy widzieli w Nim naszego najwierniejszego Przyjaciela. 

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. In particolare i dirigenti, i funzionari e i cappellani del Servizio Penitenziario, venuti a Roma per ringraziare di aver ottenuto san Paolo come loro patrono. Fra qualche giorno inizia il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario. Recitando questa preghiera nelle comunità e nelle famiglie affidate a Maria le vostre preoccupazioni e i bisogni del mondo, soprattutto la questione della pace. Dio vi benedica!

Speaker: 

Serdecznie pozdrawiam Polaków, a w szczególności Centralny Zarząd Służby Więziennej, funkcjonariuszy i kapelanów, którzy przybyli do Rzymu, by podziękować za ustanowienie św. Pawła patronem Służby Więziennej. Za kilka dni rozpocznie się październik, miesiąc tradycyjnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Odmawiając tę modlitwę we wspólnotach i w rodzinach, zawierzajcie Maryi wasze troski i potrzeby świata, zwłaszcza sprawę pokoju. Niech Bóg wam błogosławi!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana