Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT  - SK ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BUDAPESZTU
 — MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE  52. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO
 – I NA SŁOWACJĘ

 [12-15 września 2021 r.]

MODLITWA WRAZ Z BISKUPAMI

W Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Środa, 15 września 2021 r.

[Multimedia]

________________________________________

Ojciec Święty

W imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego.
R/. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
R/. Jak była na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Ojciec Święty i biskupi odmawiają wspólnie modlitwę zawierzenia:

Matko Boża Bolesna,
zebraliśmy się tu przed Tobą jako bracia,
wdzięczni Panu za Jego miłość miłosierną.
A Ty jesteś tutaj z nami
jak z Apostołami w Wieczerniku.

Matko Kościoła i Pocieszycielko strapionych,
z ufnością zwracamy się do Ciebie
w radościach i trudach naszej posługi.
Spójrz na nas z czułością
i przyjmij nas w swoje ramiona.

Królowo Apostołów i Ucieczko grzeszników,
która znasz nasze ludzkie ograniczenia,
duchowe porażki,
ból samotności i opuszczenia:
ulecz swoją łagodnością nasze rany.

Matko Boga i nasza Matko,
powierzamy ci nasze życie i naszą ojczyznę,
powierzamy ci naszą komunię biskupią.
Wyjednaj nam łaskę
przeżywania z codzienną wiernością
słów, których nauczył nas Twój Syn Jezus
i którymi teraz, w Nim i z Nim,
zwracamy się do Boga, naszego Ojca.

 

Ojciec Święty i biskupi:

Ojcze nasz,
któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego.

 

Ojciec Święty:

O Boże, który pozwalasz swojemu Kościołowi
naśladować Najświętszą Maryję Pannę
w kontemplacji męki Chrystusa,
daj nam, za Jej wstawiennictwem,
abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Twojego jedynego Syna
i osiągnęli pełnię Jego łaski.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
R/. Amen.

 

Ojciec Święty:

Błogosławmy Pana.
R/. Bogu niech będą dzięki.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana