Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT  - SK ]

APOSTOLIC JOURNEY OF HIS HOLINESS FRANCIS
TO BUDAPEST, ON THE OCCASION OF THE CONCLUDING HOLY MASS
OF THE 52nd INTERNATIONAL EUCHARISTIC CONGRESS,
AND TO SLOVAKIA
(12-15 SEPTEMBER 2021)

MODLIBA SVÄTÉHO OTCA S BISKUPMI

Šaštín, National Shrine of Our Lady of the Seven Sorrows
Wednesday, 15 September 2021

[Multimedia]

________________________________________

 

 

Svätý Otec:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

R/. Amen.

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

R/. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Svätý Otec a biskupi spoločne recitujú modlitbu:

Naša Sedembolestná Panna,
zišli sme sa tu pred tebou ako bratia,
vďační Pánovi za jeho milosrdnú lásku.
A ty si tu s nami
ako si bola s apoštolmi vo Večeradle.

Matka Cirkvi a útecha zarmútených,
s dôverou sa obraciame k tebe,
v radostiach aj v námahách našej služby.
Pozeraj na nás s nehou
a priviň nás do svojho náručia.

Kráľovná apoštolov a útočisko hriešnikov,
ty poznáš ľudské hranice,
duchovné zlyhania,
bolesť z osamelosti a opustenosti:
uzdrav svojou vľúdnosťou naše rany.

Matka Božia a naša Matka,
zverujeme ti svoj život a našu vlasť,
zverujeme ti aj naše biskupské spoločenstvo.
Vypros nám milosť,
aby sme s každodennou vernosťou žili slová,
ktoré nás naučil tvoj Syn Ježiš
a s ktorými sa teraz, v ňom a spolu s ním,
obraciame k Bohu, nášmu Otcovi.

Svätý Otec a biskupi:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

 

Svätý Otec:

Bože, ty dávaš Cirkvi milosť
nábožne nasledovať preblahoslavenú Pannu Máriu
v rozjímaní o Kristovom utrpení;
dopraj, prosíme, aby sme na jej príhovor
pevnejšie priľnuli k tvojmu jednorodenému Synovi
a získali plnosť jeho milosti.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

R/. Amen.

 

Svätý Otec:

Dobrorečme Pánovi.

R/. Bohu vďaka.

 

 

 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana