Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
IN KENYA, UGANDA E NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA

(25-30 NOVEMBRE 2015)

SPOWIEDŹ I CUWANIE MODLITEWNE Z MŁODYMI

Przemówienie

BANGUI, Plac katedralny
29 listopada 2015 – I Niedziela Adwentu

[Multimedia]


 

Drodzy młodzi,

Serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Wasz przyjaciel, który zabrał głos w imieniu wszystkich, powiedział, że waszym symbolem jest bananier [bananowiec], ponieważ jest on symbolem życia: zawsze rośnie, zawsze się odtwarza, zawsze wydaje owoce posiadające dużą wartość odżywczą. Bananowiec jest również wytrwały. Sądzę, że wskazuje to jasno proponowaną wam drogę w tym trudnym czasie wojny, nienawiści, podziału: drogę wytrwałości.

Wasz, przyjaciel powiedział, że niektórzy z was chcieli odejść. Ucieczka od wyzwań życia nigdy nie jest rozwiązaniem! Trzeba wytrwać, mieć odwagę wytrwałości, walki o dobro! Ten, kto ucieka nigdy nie ma odwagi, by dać życie. Bananowiec daje życie i stale się odtwarza by dać więcej życia, ponieważ jest wytrwały, ponieważ trwa, pozostaje na miejscu. Niektórzy z was postawią mi pytanie: „Ależ, Ojcze, co możemy zrobić? Co człowiek czyni, by wytrwać?”. Powiem wam o dwóch lub trzech rzeczach, które mogą wam być pomocne w  wytrwaniu.

Przede wszystkim modlitwa. Modlitwa jest potężnym środkiem! Modlitwa pokonuje zło! Modlitwa przybliża was do Boga, który jest wszechmogący. Zapytam was: czy się modlicie? Nie słyszę... [młodzi wołają: tak!] Nie zapominajcie o niej!

Po drugie: działać na rzecz pokoju. A pokój nie jest dokumentem, który się podpisuje i pozostaje. Pokój czyni się każdego dnia! Pokój jest dziełem, które wykonuje się własnymi rękoma, własnym życiem. Ale ktoś może mnie zapytać: „Powiedz mi, ojcze, jak ja mogę stać się twórcą pokoju?”. Po pierwsze, nigdy nie żywić wrogości. A jeśli ktoś wyrządza tobie zło, staraj się wybaczyć. Żadnej nienawiści! Wiele przebaczenia! Powiedzmy to razem: „Żadnej nienawiści! Wiele przebaczenia” [wszyscy powtarzają w języku sango]. A jeśli nie masz nienawiści w sercu, jeśli przebaczysz, będziesz zwycięzcą. Bo będziesz zwycięzcą w najtrudniejszej bitwie życia, zwycięzcą w miłości. A przez miłość przychodzi pokój.

Czy chcecie być w życiu przegranymi czy zwycięzcami? Czego chcecie? [Młodzi ludzie wołają: „Chcemy być tymi, którzy zwyciężają!”]. A zwycięża się jedynie na drodze miłości. Droga miłości. A czy można kochać swojego wroga? Tak. Czy można wybaczyć temu, który wyrządził ci zło? Tak. W ten sposób, z miłością i przebaczeniem będziecie zwycięzcami. Z miłością będziecie zwycięzcami w życiu i zawsze będziecie dawali życie. Miłość nigdy nie sprawi, że będziecie pokonani.

Teraz wam życzę tego, co dla was najlepsze. Pomyślcie o bananowcu. Pomyślcie o wytrwałości w obliczu trudów. Uciec, odejść daleko to nie jest rozwiązanie. Musicie być odważni. Czy zrozumieliście, co to znaczy być odważnymi? Mężni w przebaczeniu, mężni w miłości, mężni w czynieniu pokoju. Czy się zgadzacie? [Ludzie młodzi odpowiadają „tak” w języku sango]. Czy możemy powiedzieć to razem? „Mężni w miłości, przebaczeniu i budowaniu pokoju" [młodzi powtarzają w języku sango].

Drodzy młodzi mieszkańcy Środkowej Afryki, bardzo się cieszę ze spotkania z wami. Dziś otworzyliśmy Drzwi Jubileuszu. Oznaczają one Drzwi Miłosierdzia Bożego. Ufajcie Bogu! Bo On jest miłosierny, On jest miłością, On może dać nam pokój. Dlatego powiedziałem wam na początku, byście się modlili: trzeba się modlić, aby wytrwać, by kochać, a nie nienawidzić, aby być twórcami pokoju.

Dziękuję bardzo za waszą obecność. Teraz wejdę do środka, by wysłuchać spowiedzi niektórych z was ...

Czy wasze serca gotowe są, by wytrwać? Tak czy nie? [młodzi ludzie: „tak!”] Czy wasze serca gotowe są walczyć o pokój? [„tak!”] Czy wasze serca gotowe są na pojednanie? [„tak!”]. Czy wasze serca gotowe są, by kochać ten piękny kraj? [„tak”!]. Wracam do początku: czy wasze serca gotowe są, by się modlić? [„tak!”].

Proszę was także o modlitwę za mnie, abym mógł być dobrym biskupem, abym mógł być dobrym papieżem. Czy obiecujcie, że będziecie za mnie się modlić? [„tak!”].

A teraz udzielę błogosławieństwa wam i waszym rodzinom. Błogosławieństwa, prosząc Pana, aby obdarzył was miłością i pokojem.

(Błogosławieństwo)

Dobrego wieczoru, i módlcie się za mnie!

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana