Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
IN BOSNIA ED ERZEGOVINA

ANGELUS

Banja Luka
Domenica, 22 giugno 2003

 

1. Posebno značajan podporanj životu blaženoga Ivana Merza zajedno s Euharistijom bijaše nježna pobožnost, što ju je gajio prema Majci Gospodinovoj.

I mi sada, na završetku ovoga svetog Bogoslužja, upravljamo svoj pogled na Djevicu Mariju i pridružujemo se cijeloj Crkvi, koja – ponavljajući pozdrav arkanđela Gabriela – razmatra o ostajstvu utjelovljenja Sina Božjega. Molimo ju da nas ona uvede »u promatranje Kristova lica i iskustvo dubine Kristove ljubavi« (Rosarium Virginis Mariae, 1).

2. Herzlich begrüße ich die Pilger deutscher Sprache. Auf die Fürsprache des neuen Seligen Ivan Merz gewähre euch der Herr Glaubensstärke, eine feste Hoffnung und wahren Eifer in der Liebe. Gottes Gnade begleite euch!

[Saluto con affetto i pellegrini di lingua tedesca. per intercessione del nuovo Beato, il Signore vi conceda di essere come lui forti nella fede, saldi nella speranza, operosi nella carità. Vi benedico di cuore.]

Kedves vajdasági magyar testvéreim, szívbôl köszöntelek Titeket. Kívánom, hogy az isteni kegyelem világítsa meg lépteiteket és egész életeteket. Szeretettel adom áldásomat.

[A voi, Fratelli e Sorelle di lingua ungherese, il mio saluto più cordiale con l’augurio che la grazia divina sostenga i vostri passi e illumini la vostra vita. Vi benedico con affetto.]

Nel ricordo dell’impegno del Beato Ivan Merz per l’Azione Cattolica, saluto i fedeli di lingua italiana. Il suo esempio di laico cristiano aiuti ciascuno a rispondere con coerenza alla vocazione ricevuta. Tutti di cuore benedico.

Леп поздрав, заедно са благосовом, шаем и свим верницима кои су допли из Србие и Црне Горе. Предраги, заговор Пресвете Богородице и блаженог ована Мерца свима измолии обие Божие благодети.

[Lijep pozdrav, praćen blagoslovom, upućujem i svim vjernicima, koji su došli iz Srbije i Crne Gore. Predragi, zagovor Majke Gospodinove i blaženoga Ivana Merza svima vama isprosio obilje Božje milosti.]

[Ai fedeli provenienti dalla Serbia e Montenegro il mio saluto affettuoso e la mia benedizione. Carissimi, l'intercessione della Madre del Signore e del Beato Ivan vi ottenga l’abbondanza delle grazie divine.]

Srdačno pozdravljam sve hodočasnike pristigle iz Hrvatske, koji su počašćeni što su Crkvi dali jednoga novog blaženika. Ljubljeni, neka vas njegov primjer vodi na putovima Gospodnjim! Sve vas blagoslivljem.

[Saluto cordialmente i pellegrini giunti dalla Croazia, che si onorano di aver dato alla Chiesa un nuovo Beato: il suo esempio vi guidi sulle strade del Signore! Con la mia benedizione.]

3. Presvetoj Bogorodici povjeravam svoju molitvu za sve vas i svoju vrlo živu zahvalnost za srdačan doček, što ste mi ga priredili.

Evo i završne želje: Djevica Marija svojim moćnim zagovorom isprosila vam od svoga Sina Isusa milost da očuvate cjelovitom svoju vjeru, čvrstim svoje ufanje te gorljivom u svakoj prilici svoju ljubav

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana