Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - HR  - IT  - PT ]

PRVO APOSTOLSKO PUTOVANJE PAPE IVANA PAVLA II.
U BOSNU I HERCEGOVINU (12.-13. TRAVNJA 1997.)

GOVOR SVETOGA OCA NA SUSRETU S PREDSTAVNICIMA ŽIDOVSKE OPĆINE

Nadbiskupski dvor, Sarajevo, 13. travanj 1997.

 

Gospodine Predsjedniče Židovske općine u Sarajevu, dragi prijatelji i draga braćo!

1. Blagoslivljam Gospodina, Boga naših otaca, i svima vama zahvaljujem za ovaj susret koji mi pruža prigodu da zajedno s vama očitujem želju za mirom. Srdačno pozdravljajući vas, ovdje nazočne, želim se obratiti i svoj vašoj braći i sestrama u vjeri nazočnoj na području Bosne i Hercegovine.

Velika duhovna baština, koja nas ujedinjuje u Božjoj riječi i koja nam je naviještena u Zakonu i Prorocima, za sve je nas stalni i sigurni putokaz na putu mira, sloge i uzajamnoga poštivanja. Bog je, naime, onaj koji navješćuje mir svojemu narodu i koji je jamac dobara što proizlaze iz mira. on u nama pobuđuje snažno zalaganje za ostvarenje mira, jer je mir program dan Narodu Saveza.

2. Shalom! Mir! To je dar Svevišnjega, ali je također i čovjekova zadaća. Moramo zbog toga moliti za mir te se istodobno stvarnim opredjeljenjem, stavovima punim poštovanja i djelima bratske ljubavi zalagati da Božje djelo urodi plodovima.

Riječ je o zalaganju koje od svakoga zahtijeva obraćenje srca. Bog na obraćenje uzvraća obiljem svojih blagoslova: "Kad se obratiš Gospodinu, Bogu svome, i poslušaš - i ti i tvoji sinovi glas Njegov iz svega srca svoga i iz sve duše svoje u svemu što sam ti danas naredio, tada će Gospodin, Bog tvoj, vratiti tvoje izgnanike; smilovat će se tebi i opet ćete sabrati između svih naroda među koje te bude rastjerao" (Pnz30, 2-3).

Odvažno, dakle, kao prava braća i baštinici obećanja, koračajmo putem pomirenja i međusobnoga praštanja. To je volja Božja: "Ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim... Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe" (Pnz 6, 5; Lev 19, 18). Mi, svjedoci Deset zapovijedi, dobro znamo da se zapovijed ''Ne ubij!" može savršeno opsluživati jedino velikodušnim prihvaćanjem zalaganja za ljubav.

3. Naša je želja da, poduprti Božjom pomoći, idemo tim putem kako bi izgrađivali društvo u kojemu žalosti i suze više neće biti uzrokovane čovjekovim zlim djelima; društvo u kojemu će svi pridonositi izgradnji nove civilizacije, koja nema drugoga temelja do onoga što počiva na ljubavi prema svima.

Upravimo oči i umove Gospodinu i hvalimo ga radi ovoga današnjega radosnog susreta, s nadom da će također i iz njega moći svanuti nova zora za ljudsku zajednicu, koja će svoje temelje postaviti na trajne vrijednosti pravde, solidarnosti, suradnje, snošljivosti i poštovanja.

I govorimo jedni drugima: "Hvalite Gospodina, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova" (Ps 136/135, 1).

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana