Index   Back Top Print

[ IT  - PL ]

SALUTO DI GIOVANNI PAOLO II
AI FEDELI POLACCHI

Castel Gandolfo - Giovedì, 26 luglio 1990 

 

Drodzy Bracia i Siostry!

PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM końcowym pomyślmy o wszystkich naszych rodzinach. O rodzinie w Polsce i na świecie. W czasie przygotowań do Tysiąclecia Chrztu rozważaliśmy zasadę, trudno powiedzieć: tylko hasło, zasadę: Rodzina Bogiem silna. Nie przestawajmy się modlić za nasze polskie rodziny, aby były Bogiem silne. Nawet, gdy wszystkie ludzkie słabości zaglądają pod dach rodzinnego mieszkania. Żeby nasza rodzina była Bogiem silna. Żeby była silna od początku, od samych założeń, od narzeczeństwa, żeby była silna nierozerwalnością, jednością, miłością i wiernością małżeńską, aż do śmierci. Żeby była silna na służbie nowego ludzkiego życia, które jest wielkim Bożym darem i źródłem wielkiej odpowiedzialności. Wiele się w tej dziedzinie popsuło w minionym okresie, bardzo popsuło... Trzeba odbudowywać ekonomię. I słusznie. Bo jest to jakaś baza, podstawa życia, także i rodziny. Ale nie tylko. Trzeba odbudowywać równocześnie tę inną ekonomię, która się nazywa moralnością rodzin. Miłość odpowiedzialną za nierozerwalność, za życie poczęte w łonie matki. To jest prawdziwy człowiek, ten, którego matka nosi w łonie. Nie można mówić tylko o zabiegu, kiedy się odbiera życie człowiekowi. Tu się narusza przykazanie “Nie zabijaj!”. Tak samo, jak gdyby był to człobudowy, tej suwerenności, jest ład wiek żyjący poza łonem matki - dorosły.

Bardzo módlmy się razem za nasze polskie rodziny. Żeby były “Bogiem silne”. Bo jest dużo ludzkich powodów do ich słabości. Te słabości nie mogą zwyciężyć! Nie mogą stanowić wytłumaczenia! Módlmy się za nasze polskie rodziny w dniu dzisiejszym. W dniu św. Anny i Joachima, w dniu tej rodziny, w której przyszła na świat Maryja. Módlmy się także za wszystkie kobiety, które noszą to imię Anna. I za mężczyzn noszących imię Joachim, chociaż to rzadziej się zdarza.

Módlmy się za wszystkie kobiety-matki i za wszystkich mężczyznojców. Módlmy się o męską odpowiedzialnoś ojców. O ojcowską odpowiedzialność ojców w Polsce. Módlmy się za nasze polskie rodziny. Zaczynamy budować rzeczywistość suwerenną, której jesteśmy - jako naród, jako społeczeństwo - podmiotem stanowiącym o naszym zbiorowym życiu we wszystkich dziedzinach. Pierwszym warunkiem tej nowej budowy, tej odmoralny w całym życiu społecznym. A ten ład zaczyna się od rodziny. Ład moralny naszych rodzin.

Dziękuję wam za tak liczne uczestnictwo. Za tak pobożne uczestnictwo w tej Najświętszej Ofierze. Dziękuję za śpiew zwłaszcza chórom. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim pielgrzymom, którzy przybyli do Rzymu, którzy tutaj dzisiaj uczestniczyli w Castel Gandolfo we Mszy św. odprawianej przez ich rodaka-Papieża. Wszystkim udzielę błogosławieństwa, prosząc, byście to błogosławieństwo zanieśli do waszych bliskich w Ojczyźnie i gdziekolwiek jesteście.

 

© Copyright 1990 - Libreria Editrice Vaticana

 


Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana