Index   Back Top Print

[ IT  - PL ]

UDIENZA DI GIOVANNI PAOLO II
AI PELLEGRINI POLACCHI NEL XII ANNIVERSARIO DELL’INIZIO
DEL MINISTERO DI PASTORE UNIVERSALE DELLA CHIESA

Lunedì, 22 ottobre 1990

 

Bardzo serdecznie witam wszystkich w tym dniu, który - jak myślę - jest historyczny nie tylko dla mnie, ale i dla nas wszystkich. Pragnę odczytać kilka zdań z homilii, którą przed 12 laty wypowiedziałem na placu św. Piotra podczas inauguracji tego pontyfikatu:

“Bracia i siostry! Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i władzę Chrystusa! Dopomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć Chrystusowi i mocą władzy Chrystusa służyć człowiekowi i całej ludzkości! Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!... Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, rozległe dziedziny kultury, cywilizacji, postępu! Nie lękajcie się! Chrystus wie, "co jest w człowieku". On jeden! A dzisiaj człowiek tak często nie wie, co w nim jest, co jest w głębi jego umysłu i serca. Tak często jest niepewny sensu swojego życia na ziemi. Szarpie nim niepewność, która przeradza się w rozpacz. Pozwólcie zatem - proszę was, błagam was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia - tak, życia wiecznego. . . . Nowy następca Piotra na Stolicy rzymskiej wznosi dzisiaj żarliwą, pokorną i ufną modlitwę: "O Chryste! Spraw, abym stał się sługą Twojej jedynej władzy! Twojej słodkiej władzy! Sługą Twojej nieprzemijającej władzy! Obym mógł stać się sługą! I sługą sług Twoich!"”.

Przeczytałem te słowa sprzed 12 lat, ponieważ nabierają one - powiedziałbym - nowej aktualności w obecnym roku. Wówczas, o ile pamiętam, transmisję telewizyjną z tej inauguracji oglądano także w Polsce i - jak mnie informowano - skupiła ona przy telewizorach znaczną liczbę moich rodaków. Dziś te słowa są nadal aktualne. Dzisiaj, po wydarzeniach roku 1989, u progu, prawie że jeszcze u progu nowego życia w Polsce, życia suwerennego i demokratycznego, na nowo aktualne są te słowa i ta prośba skierowana do Chrystusa i do wszystkich ludzi, w szczególności do wszystkich moich rodaków. Polećmy Matce Najświętszej naszą Ojczyznę i to, o co przed 12 laty modlił się Papież dla wszystkich ludzi, a w szczególności dla Polski.

 

© Copyright 1990 - Libreria Editrice Vaticana

 


© Copyright - Libreria Editrice Vaticana