Index

  Back Top Print

[AR - DE - EN - ES - FR - IT - LA - PL - PT]

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

 

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego Świętego Józefa, ogłoszonego przez Papieża Franciszka dla uczczenia 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła powszechnego.

 

Dziś upływa 150 lat od publikacji Dekretu Quemadmodum Deus, którym błogosławiony Pius IX, poruszony poważnymi i smutnymi okolicznościami, w jakich znajdował się Kościół osłabiony przez ludzką wrogość, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła katolickiego.

Aby uwiecznić zawierzenie całego Kościoła potężnemu patronatowi Opiekunowi Jezusa, Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego, rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Dziewicy Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, aż do dnia 8 grudnia 2021, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym każdy wierny, za jego przykładem, będzie mógł codziennie umacniać własne życie wiary, aby w pełni realizować wolę Bożą.

W ten sposób wszyscy wierni będą mieli możliwość zaangażowania się, poprzez modlitwy i dobre czyny, aby z pomocą Świętego Józefa, głowy niebiańskiej Rodziny z Nazaretu, uzyskali pociechę i wsparcie w ciężkich utrapieniach ludzkich i społecznych, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się szeroko na przestrzeni dziejów Kościoła, który nie tylko przyznaje mu cześć najwyższą po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła wciąż odkrywa dawną i nową wielkość tego skarbu, którym jest Święty Józef, i jak gospodarz domu w Ewangelii św. Mateusza „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52).

Wielką pomocą dla osiągnięcia zamierzonego celu będzie dar odpustów, których Penitencjaria Apostolska, przez niniejszy Dekret wydany zgodnie z wolą Papieża Franciszka, łaskawie udziela w Roku Świętego Józefa.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym, którzy wyrzekając się w duchu wszelkiego grzechu, w sposób określony przez tę Penitencjarię Apostolską uczestniczyć będą w wydarzeniach Roku Świętego Józefa.

- a. Święty Józef, autentyczny człowiek wiary, zaprasza nas, abyśmy na nowo odkryli synowską więź z Ojcem, odnowili wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem na wolę Bożą. Udziela się Odpustu zupełnego tym, którzy przez co najmniej 30 minut będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w przynajmniej jednym dniu skupienia z medytacją o Świętym Józefie.

- b. Ewangelia nadaje Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], depozytariusz tajemnicy Boga i przez to szczególny Patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości milczenia, roztropności i uczciwości w wypełnianiu swoich obowiązków. Cnota sprawiedliwości, praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa, jest całkowitym przylgnięciem do prawa Bożego, które jest prawem miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar Odpustu zupełnego.

- c. To, co najistotniejsze w powołaniu Józefa, to bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie były zachęcone do odtwarzania tego samego klimatu wewnętrznej komunii, miłości i modlitwy, w jakim żyła Święta Rodzina, udziela się Odpustu zupełnego za odmówienie świętego Różańca w rodzinach i przez narzeczonych.

- d. Sługa Boży Pius XII, 1 maja 1955 r. ustanowił święto Św. Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich i aby inspirowała życie społeczne i prawodawstwo, stanowione na fundamencie równego podziału praw i obowiązków”[3]. Dlatego będzie mógł skorzystać z Odpustu zupełnego każdy, kto codziennie powierzać będzie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdy wierny, który w modlitwach będzie przyzywał wstawiennictwa Rzemieślnika z Nazaretu, aby każdy, kto szuka pracy, mógł znaleźć zajęcie, a praca wszystkich by była bardziej godna.

- e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, właściwą dla innych tradycji liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego ad intra  i a extra oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią jakąkolwiek formę prześladowania.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie opiekuna we wszystkich okolicznościach życia: „Innym świętym – jak się wydaje – Pan dał łaskę wspomagania [nas] w jednej potrzebie, a ten chwalebny Święty – doświadczyłam tego – wspomaga [nas] we wszystkich”[5]. Bardziej współcześnie, Święty Jan Paweł II potwierdził, że postać Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Aby potwierdzić na nowo powszechność patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności ku czci Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą według tradycji łacińskiej dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego.

W obecnym kontekście zagrożenia sanitarnego, rozszerza się dar Odpustu zupełnego szczególnie na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odcinając się w duchu od wszelkiego grzechu, z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w swoim domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona dobrej śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Mając na względzie duszpasterskie ułatwienie przekazywania Bożej łaski przez władzę kluczy, Penitencjaria prosi usilnie wszystkich kapłanów posiadających właściwe uprawnienia, aby chętnie i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty i często udzielali Komunii świętej chorym.

Niniejszy Dekret jest ważny w Roku Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Rzym, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regens

 

[1] Pius XI, Discorso in occasione della proclamazione dell’eroicità delle virtù della Serva di Dio Emilia de Vialar: L’Osservatore Romano, anno LXXV, n. 67, 20-21 marzo 1935, 1.

[2] Franciszek, Audiencja generalna (3 lutego 2016).

[3] Pius XII, Discorso in occasione della Solennità di San Giuseppe artigiano (1 maja 1955): Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XVII, 71-76.

[4] Franciszek, Anioł Pański (29 grudnia 2013).

[5] Teresa z Avila, Księga życia mojego, wyd. Flos Carmeli, Poznań 2007, s. 90.

[6] Adhort. apost. Redemptoris Custos o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoł (15 sierpnia 1989), 32.