Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 11. prosinca2005.

 

Zauzmimo stav budnoga i radosnog iščekivanja

 

Draga braćo i sestre!

Nakon što smo proslavili svetkovinu Marijina Bezgrešnog začeća, ulazimo ovih dana u dojmljivo ozračje bliže priprave za blagdan Božića. U današnjem potrošačkom društvu, ovo razdoblje nažalost trpi neku vrstu komercijalnoga "onečišćenja", koje bi moglo izmijeniti njegov istinski duh, obilježen sabranošću, trezvenošću i, ne izvanjskom, nego nutarnjom radošću. Stoga je upravo providonosno da je tu, poput kakvih ulaznih vratiju Božića, blagdan One koja je Majka Isusova, i koja nas bolje od bilo koga drugoga može voditi prema poznavanju, ljubljenju i štovanju Sina Božjega koji je postao čovjekom. Dozvolimo, dakle, da nas Ona prati; neka nas njezini osjećaji pokreću, kako bismo se u iskrenosti srca i otvorenosti duha pripremili, te u betlehemskome Djetešcu prepoznamo Sina Božjega koji je došao na zemlju radi našega otkupljenja.

Zaputimo se skupa s Njome u molitvi i prihvatimo ponovni poziv, što nam ga bogoslužje došašća upućuje, da zauzmemo stav iščekivanja, budnoga i radosnoga iščekivanja, jer Gospodin neće okasniti: On dolazi osloboditi svoj narod od grijeha. U tolikim se obiteljima, u skladu s lijepom i jakom tradicijom, neposredno nakon blagdana Bezgrešne počinje s uređivanjem jaslica, gotovo kao da se zajedno s Marijom želi ponovno proživjeti one dane ispunjene strepnjom, što su prethodili rođenju Isusovu. Uređenje jaslica u svome domu može se pokazati jednostavnim, ali učinkovitim načinom predstavljanja i prenošenja vjere svojoj djeci. Jaslice nam pomažu pri promišljanju otajstva ljubavi Boga, koji se objavio u siromaštvu i jednostavnosti betlehemske spilje. Sveti Franjo Asiški toliko je bio obuzet otajstvom Utjelovljenja, da ga je u Grecciu htio ponovno predstaviti u živim jaslicama, postavši tako začetnikom duge narodne tradicije što i do danas čuva svoju evangelizatorsku vrijednost. Jaslice nam, doista, mogu pomoći da shvatimo tajnu pravoga Božića, jer govore o poniznosti i o milosrdnoj dobroti Krista, koji "premda bogat, posta siromašan" (2 Kor 8,9) za nas. Njegovo siromaštvo obogaćuje onoga koji to siromaštvo prihvaća, a Božić donosi radost i mir onima koji, poput pastira u Betlehemu, prihvaćaju anđelove riječi: "Evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama" (Lk 2,12). Ovo ostaje znakom i za nas, muškarce i žene trećega tisućljeća.

Nema drugačijeg Božića. Kao što je to činio ljubljeni Ivan Pavao II., uskoro ću i ja blagosloviti male likove Isusa, što će ih mladi Rima postaviti u jaslice svojih domova. Tim bih činom htio zazvati pomoć Gospodinovu kako bi se sve kršćanske obitelji pripremile za vjerničko slavljenje skorih božićnih blagdana. Neka nam pomogne Marija da uđemo u pravi duh Božića.

                    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana