Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 11. lipnja 2006.

 

Remek-djelo Presvetoga Trojstva

Draga braćo i sestre!

Ove nedjelje koja slijedi nakon Duhova slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva. Zahvaljujući Duhu Svetome, koji nam pomaže da shvatimo Isusove riječi i koji vodi prema svoj istini (usp. Iv 14,26; 16,13), vjernici mogu, tako reći, upoznati nutrinu samoga Boga, otkrivajući da on nije beskrajna samoća, nego zajedništvo svjetla i ljubavi, život darovan i primljen u vječnom dijalogu Oca i Sina u Duhu Svetomu - Ljubećemu, Ljubljenomu i Ljubavi, da se poslužimo riječima svetog Augustina. Na ovom svijetu nitko ne može vidjeti Boga, no On sam dozvolio je da bude upoznat, te s apostolom Ivanom možemo reći: "Bog je ljubav" (1 Iv 4,8.16), "mi smo prepoznali ljubav što je Bog ima prema nama i povjerovali smo vam" (enciklika Deus caritas est, 1; usp. 1 Iv 4,16). Tko susreće Krista i s njime ulazi u prijateljski odnos, prima ono isto trojstveno zajedništvo u vlastitu dušu, prema Isusovu obećanju učenicima: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti" (Iv 14,23). Čitav svemir, onome koji ima vjere, govori o Bogu jednome i trojstvenome. Od međuzvjezdanih prostora do mikroskopskih zrnaca, sve što postoji upućuje na jedno Biće koje se otkriva u mnogostrukosti i raznolikosti elemenata, poput neke velebne simfonije. Sve bića uređena su prema harmoničnome dinamizmu što ga možemo po analogiji nazvati "ljubav." No, jedino u ljudskoj osobi, slobodnoj i razumnoj, ovaj dinamizam postaje duhovan, postaje odgovorna ljubav, kao odgovor Bogu i bližnjemu u iskrenom daru sebe sama. U toj ljubavi ljudsko biće nalazi svoju istinu i svoju sreću. Među ranim analogijama neizrecivog otajstva trojedinog Boga što ih vjernici mogu naslutiti, htio bih navesti analogiju obitelji. Ona je pozvana biti zajednicom ljubavi i života, u kojoj različitosti moraju sudjelovati kako bi oblikovale svojevrsnu "parabolu zajedništva". Remek-djelo Presvetoga Trojstva, među svim stvorenjima, Djevica je Marija: u njezinu poniznu srcu punom vjere Bog si je pripravio dostojno prebivalište, kako bi dovršio otajstvo spasenja. Božanska ljubav našla je u Njoj savršeno suglasje, te se u njezinoj utrobi utjelovio Jedinorođeni Sin. Sinovskim se povjerenjem obratimo Mariji, kako bismo, njezinom pomoći, mogli napredovati u ljubavi i od svoga života načiniti pjesmu hvale Ocu po Sinu u Duhu Svetome.

                               Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana