Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - FR  - IT  - NL ]

VOYAGE APOSTOLIQUE AUX PAYS-BAS

RENCONTRE DE JEAN-PAUL II
AVEC LES CORPS CONSTITUÉS ET LE CORPS DIPLOMATIQUE*

Bruxelles (Belgique)
Lundi, 20 mai 1985

 

Sire, Mevrouw,
Dames en Heren,

1. Met grote vreugde zie ik hier Hunne Majesteiten de Koning M en de Koningin weer, en ontmoet ik, rond hen geschaard, de verscheidene belgische gezaghebbers en mensen die verantwoordelijk zijn in het openbaar leven van dit land: vertegenwoordigers van de regering, de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de regeringen en de raden van gemeenschappen en gewesten, van de besturen en de raden van provincies, steden en gemeenten; vertegenwoordigers van de magistratuur en van het leger, van de politieke en sociale groeperingen, van de akademische wereld; bediennaars van de erediensten en verantwoordelijken uit de wereld van de mass media, en andere belgische personaliteiten die ik niet mag vergeten en die ik dadelijk persoonlijk hoop te begroeten. Het pastoraal bezoek dat ik aan uw land breng biedt me de gelegenheid op directe wijze in contact de komen met een bevolking waarvan elke gemeenschap, elke stad, een eigen persoonlijkheid bezit die kan bogen op een lange geschiedenis, gekenmerkt door een humanisme dat, in zijn oorsprong, verbonden is met het christendom. Ik ben gelukkig nu mijn getuigenis te kunnen afleggen ten overstaan van hen die grote verantwoordelijkheden dragen in dienst van hun landgenoten.

Even hartelijk groet ik de buitenlandse personaliteiten. In het bijzonder de leden van het Corps diplomatique dat bij de Koning en zijn regering is geaccrediteerd: U, Dames en Heren, vertegenwoordigt talrijke landen, waarvan vele ook met de Heilige Stoel betrekkingen onderhouden. U allen, die door uw aanwezigheid mijn bezoek hebt willen vereren, betuig ik mijn eerbiedige sympathie en ik bied u mijn hartelijke wensen aan voor het welslagen van uw belangrijke functies. Een dergelijke ontmoeting maakt meestal deel uit van mijn apostolische reizen. Dit is geen privilege dat de Kerk voorbehoudt aan diegenen die met gezag bekleed zijn, of een rol spelen in het openbaar leven. Het is veeleer de uitdrukking van de diepe belangstelling die de Paus en de Kerk koesteren ten aanzien van uw roeping om in uw eigen bevoegdheid en met uw eigen bekwaamheid uw bijdrage te leveren voor de bloei van uw land, ten voordele van uw landgenoten en van de internationale vrede.

2. Wil me vooreerst toestaan uiting te geven aan mijn waardering voor België en aan mijn verbondenheid met het land dat me vandaag ontvangt. Vorige zaterdag heb ik, samen met mijn broeders in het episcopaat, de meest opvallende punten van de geschiedenis van het christendom in België in herinnering gebracht. Die geschiedenis heeft talrijke sporen nagelaten in de monumenten, in de kunst, in de tradities, in de zeden en onder de vorm van bestaande instellingen. Ik heb dat gedaan om God te danken en met het verlangen de evangelisatie een nieuw elan te geven in de hedendaagse context.

De burgerlijke geschiedenis van uw land is niet minder boeiend. Van oudsher heeft het volk van dit land een beschaving opgebouwd die doortrokken is van het christelijk geloof. Het is erin geslaagd zijn eigenheid en zijn rechten van burgerschap te verdedigen, vooral in zijn fiere steden. Zeker, lange tijd heeft het door dwang, of ten gevolge van het spel van allianties, deel uitgemaakt van andere polltieke gehelen, koninkrijken en keizerrijken. Soms heeft het eronder geleden, soms heeft het weerstand geboden, vaak echter is het erin geslaagd hun invloeden op verrijkende wijze te integreren. Maar in alle omstandigheden is het volk zichzelf gebleven, heeft het zijn eigenheid bewaard, zijn zin voor vrijheid en onafhankelijkheid. Tijdens de meer recente geschiedenis, vanaf 1830, heeft het land ernaar gestreefd zijn bestemming te realizeren in volle onafhankelijkheid. Hiertoe heeft het op democratische wijze — en de democratie vergt steeds inspanningen — het onderling samengaan bewerkt van zijn diverse componenten: de verschillende politieke, religieuze en humanistische overtuigingen en de verschillende culturele achtergronden.

Ja, aan deze rijke geschiedenis, — met haar schaduwzijden en haar hoogtepunten — wil ik eer brengen. Mijn geboorteland, dat ten menigen titel banden met dit land geschapen heeft, voelt zich met u verbonden. En de Heilige Stoel beschouwt de Kerk in België als een kostbaar deel van de universele Kerk.

3. Nu wil ik even stilstaan bij de hedendaagse culturele fysionoтie van België. Ze gelijkt op die van Europa zelf; daarover zal ik deze namiddag spreken voor de Raad en de Commissie van de Gemenschappen. België ligt aan de samenvloeiing van de grote culturele stromingen die dit continent hebben bevrucht. Het heeft de europese diversiteit met haar rijkdom en haar onvermijdelijke spanningen, in zijn schoot opgenomen. Het is een verscheidenheid die een moeilijk evenwicht vereist, een wijze dosering van verantwoordelijkheden en bevoegdheid, de uitbouw van aangepaste instellingen, een wil tot openheid, tot erkenning van de andere, het zoeken naar constructieve compromissen, naar uitwisseling en samenwerking. Het is een diversiteit die kansen bevat, als ze maar beleefd wordt in een geest van eerbied en wederzijds begrip tussen de verschillende gemeenschappen, en waarbij natuurlijk steeds moet gelet worden op wat het algemeen welzijn van allen vereist. Ik druk dan ook de vurige wens uit dat het steeds zo moge zijn, in het belang van alle burgers van dit land. Vanuit dit gezichtspunt kan België, dat belangrijke gemeenschapsinstellingen onderdak biedt, ook een voorbeeld zijn voor gans Europa. Ik zie dit als een roeping en als een eigen taak voor uw land.

4. Quels que soient les problèmes délicats à résoudre à l'intérieur — auxquels s'ajoutent les difficultés de la crise et des mutations économiques —, la Belgique, pas plus que l'Europe, ne sau- rait vivre repliée sur elle-même. Et là encore, il me plait de relever dans l'histoire l'intérêt que des hommes et des femmes de cette nation ont continuellement manifesté pour les pays des autres continents. Les motivations on pu être diverses, et doivent être resituées dans leur époque: esprit d'aventure, de conquête, d'entreprise économique et commerciale, souci de rayonnement culturel, esprit missionnaire.

Pour ce qui est de l'œuvre missionnaire, elle a voulu être un partage désintéressé de la foi: nul en effet n'en est propriétaire mais, l'ayant reçu par grâce, chacun doit contribuer à la proposer, avec l'Eglise, à toutes les nations. Or le service missionnaire de ce pays demeure impressionnant par le nombre et la qualité des prêtres, religieux, religieuses et laïcs balges qui ont consacré leurs forces à l'évangélisation en Afrique, mais aussi dans le Grand Nord de l'Amérique, en Amérique latine, en Chine, en Inde, et ailleurs encore. Les représentants de ces pays, ici présents, pourraient en témoigner.

Oui, des Belges ont eu une influence, un rayonnement, sans proportion avec les dimensions de leur territoire. Il me plaît de souligner leurs mérites, leur ouverture à l'universel; aujourd'hui, un tel engagement ne peut être véçu que comme un service et un échange réciproque entre des nations sœurs, entre des Eglises sœurs.

5. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous de faire en sorte que la solution des problèmes intétrieurs, comme l'action à l'extérieur, s'inscrivent dans un grand dessein humain. On ne peut se laisser absorber par la recherche de compromis ou d'équilibres qui assurent une paix précaire, dans le dosage des intérêts particuliers. Il y a un certain nombre de principes qu'il vous appartient à tous de mettre en œuvre dans une sincère concertation, parce qu'il s'agit de biens essentiels qui fondent la valeur de toute société et de la communauté mondiale. Ils concernent ceux qui ont des responsabilités dans ce pays, et tout autant les membres du Corps Diplomatique. J'ai d'ailleurs souvent l'occasion de revenir sur ces principes éthiques. Je me contenterai d'en énumérer un certain nombre, ne doutant pas que votre conscience n'y donne déjà son adhésion.

D'une façon générale, il nous faut promouvoir une certaine conception de l'homme qui fonde un authentique humanisme. Il faut refuser que la personne humaine subisse des réductions indues, devienne en quelque sorte un objet, dans une vision matérialiste qui ne voit que sa valeur économique ou qui accepte de la sacrifier comme un moyen, de la manipuler de multiples manières. Et it en est de même pour ce qui est de la dignité de chaque peuple.

Le principe fondamental sera toujours la dignité de la personne humaine, le respect de ses droits fondamentaux, inaliénables, que la plupart de nos contemporains invoquent mais qui sont en réalité bien malmenés en un certain nombre de régions de la terre. Ces droits comprennent naturellement le respect de la vie humaine, à tous les stades de son développement, de la conception à la vieillesse, et aussi le respect de l'embryon humain qui ne peut être soumis à des expérimentations comme un objet. Ces droits concernent aussi la dignité de la vie, c'est-à-dire les possibilités matérielles de vivre décemment, mais aussi la liberté de l'esprit, des opinions, des convictions et des croyances, dans la mesure où elles-mêmes respectent les autres. Cela suppose le bannissement de la torture, des internements et des autres procédés dégradants pour des délits d'opinion. La dignité requiert notamment que l'on n'entrave pas la conscience, la religion et la pratique de sa religion, avec ce que cela comporte de moyens de se former à la foi et de participer au culte, dans des communautés de soutien. La dignité, c'est encore le refus de toute compromission avec le terrorisme qui utilise la vie et les biens de personnes innocentes comme moyens, et cela quels que soient les motifs qu'il invoque; it faudrait absolument mettre le terrorisme au ban de l'humanité, grâce à un consensus loyal de tous les pays. La dignité, c'est la recherche d'une solution équitable pour les réfugiés qui ont dû quitter leur pays pour des raisons de guerre ou d'intolérance politique et qui vivent en grand nombre, à l'écart, dans des camps et souvent dans un abandon intolérable. La dignité enfin, c'est évidemment l'élimination de toute discrimination raciale et le respect de la culture des divers groupes humains.

Je ne doute pas que de telles convictions, simples et fondamentales, ne soient partagées par tous ceux qui m'écoutent ici, surtout en ce pays de Belgique épris de liberté. Je le dis parce que c'est ma mission de rappeler, devant l'humanité, ces principes intangibles, et je souhaite que vous puissiez vous-même contribuer à promouvoir ces exigences dans le monde, avec les moyens dont vous disposez.

Mais it ne s'agit pas seulement de refuser la violence, ou ce qui lèse de façon flagrante les droits fondamentaux. Il s'agit d'entreprendre des actions positives qui expriment notre solidarité pour aider les hommes à répondre à leurs besoins profonds; et il s'agit de les éduquer à cette solidarité. Il nous faut promouvoir, par example, les valeurs de la famille, aider les foyers à être stables, unis, accueillants à la vie; veiller à l'éducation des jeunes à l'amour humain authentique, veiller aussi à ce qu'ils ne s'enferment pas dans un comportement hédoniste et individualiste mais comprennent le sens positif de la liberté, des responsabilités et ce que requiert le bien commun. Sur le plan social, il faut tout faire pour que le progrès économique demeure au service de l'homme et non l'inverse. Dans chaque pays, il y a des initiatives à prendre pour venir au secours des chômeurs, des marginaux, de ceux qui sont victimes de conditions de vie trop précaires, pour protéger les faibles, pour que les travailleurs immigrés aient leur place dans la société. La Belgique connait bien ces problèmes, elle qui a généreusement accueilli beaucoup d'étrangers.

Et si l'on regarde vers les autres pays, it est évident qu'il faut s'employer à réduire les disparités criantes entre le nord et le sud de l'humanité, mettre en œuvre une solidarité effective avec les pays qui souffrent de la faim dans un dénuement complet de moyens de subsistance et de soins médicaux.

Pour réaliser cette entraide internationale et en même temps sauvegarder la paix, en écartant la menace de graves destructions, it faut fortifier le consensus des nations, pour réduire la course aux armaments, réduire notamment les investissements dans les armes de destruction massive. Il faut encore assayer de remédier à la situation d'un monde scindé en plusieurs blocs trop hermétiques, pour des raisons d'idéologies. Et comment prendre son parti des guerres qui se poursuivent ici et là de façon absurde, avec leur cortège de ruines et de morts? Aujourd'hui comment ne pas penser entre autre au Liban ballotté depuis tant d'années entre la peur et l'espoir, pendant que des innocents continuent à subir les menaces, l'exil ou les massacres. Etant donné la solidarité qui lie aujourd'hui les partenaires de la communauté mondiale, chaque pays est interpellé pour faire ce qui est en son pouvoir afin d'amener les peuples à la sagesse, de les convaincre de renoncer à s'imposer par la force et de chercher des solutions négociées dans la justice. 

6. Tout ce que je viens de souligner pour améliorer le sort de l'humanité dépasse bien sûr les compétences et les responsabilités de chacun d'entre vous pris individuellement, et sans doute aussi de chacun de vos pays. Mais ce sont des objectifs que tous les hommes de bonne volonté doivent sans relâche désirer, rechercher, non pas seulement au niveau des discours, mais par des actes concrets qui en préparent la réalisation. Ce sont des principes éthiques qui tracent le chemin obligé d'un humanisme plénier et de la paix véritable, qui correspondent au dessein de Dieu sur le monde. Ce qui est directement en votre pouvoir, ce sont des mesures politiques, à l'intérieur de chacun de vos pays ou dans les communautés qui vous regroupent, ce sont du moins des suggestions de mesures politiques, ou encore des mesures administratives, ou enfin la part que vous prenez à l'éducation, dans l'enseignement ou les médias. Cependant, vous savez bien que la volonté politique, si généreuse soit-elle n'est effective que si elle repose sur une opinion publique préparée, et, disons-le, sur un consensus des consciences. En ce domaine, le monde n'a-t-il pas besoin d'un nouveau souffle, d'un supplément d'âme?

Die Kirche ihrerseits hat keine direkte Kompetenz für politische Entscheidungen. Aber Sie kennen den wichtigen Beitrag, den sie für die Formung des Gewissens der Verantwortlichen wie des ganzen Volkas erbringen kann. Sie hat die Möglichkeit, ethische Prinzipien bei der Erziehung nicht nur anzuwenden, sondern diese cuch auf eine bestimmte Idee vom Menschen zu gründen: vom Menschen, der als Ebenbild Gottes geschaffen und durch Christus aus der Knechtschaft des Bösen befreit worden ist. Sie weist hin auf die moralische Kraftquelle von Liebe und Versöhnung. Mit einem Wort: Sie weiß sich verbunden — und diese Verbindung stellt einen hohen Anspruch mit allen, denen das Geschick der Menschheit am Herzen liegt.

Noch einmal danke ich Ihnen für Ihren Empfang und die freundliche Аufnahme bei Ihnen. Ich bitte Gott, daß er sie mit seinem Geist leite, Ihnen bei der Erfüllung Ihrer hohen Aufgaben seine Kraft und seinen Frieden schenke und Sie mit ihren Familien sowie dieses mir teure Belgien und alle Länder, die Sie vertréten, segne.


*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.25 p.6-7.

La Documentation catholique n.1899 pp.692-693.

 

© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana