www.vatican.va


Briefs

 • Magni commemoratio (January 8, 1896)

  [ Italian ]

 • Provida Matris (May 15, 1895)

  [ Italian  - Latin ]

 • Felix Nazarethana (January 23, 1894)

  [ Italian  - Latin ]

 • In supremo (December 15, 1890)

  [ Latin ]

 • Dolemus Inter (July 13, 1886)

  [ Italian  - Latin ]

 • Militans Iesu (March 12, 1881)

  [ Italian  - Latin ]

 • Cum hoc sit (August 4, 1880)

  [ Italian  - Latin ]

 • Pontifices maximi (February 15, 1879)

  [ Italian  - Latin ]