Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IN  - IT  - PT  - RO  - SL  - SV ]

MOTU PROPRIO
 
za odobritev in objavo
Kompendija
Katekizma katoliške Cerkve

 

Častitljivim bratom kardinalom, patriarhom, nadškofom, škofom,
duhovnikom, diakonom in vsem članom božjega ljudstva

Pred dvajsetimi leti se je začela izdelava Katekizma katoliške Cerkve, ki ga je zaprosilo izredno zasedanje škofovske sinode ob dvajseti obletnici sklepa drugega vatikanskega cerkvenega zbora.

Neskončno sem hvaležen Gospodu Bogu, da je podaril Cerkvi ta Katekizem, ki ga je leta 1992 uradno objavil moj spoštovani in ljubljeni predhodnik papež Janez Pavel II.

Velika koristnost in dragocenost tega daru je potrjena zlasti s tem, da ga je tako  pozitivno in široko sprejel škofovski zbor, kateremu je bil v prvi vrsti namenjen kot varno in zanesljivo besedilo za poučevanje katoliškega nauka in posebej za izdelavo krajevnih katekizmov. Prav tako je bil z ugodnim in velikim sprejemom pri vseh članih božjega ljudstva potrjen pomen Katekizma, ki so ga mogli spoznati in ceniti v več kakor petdesetih jezikih, v katere je bil doslej preveden.       

Zdaj z velikim veseljem potrjujem in uradno objavljam Kompendij tega Katekizma.

Zelo so si ga zaželeli udeleženci mednarodnega katehetskega kongresa oktobra 2002, ki so na ta način izrazili, da je kompendij v Cerkvi zelo  potreben. Moj pokojni predhodnik, ki je sprejel takšno željo, je februarja 2003 določil njegovo pripravo. Uredništvo je zaupal majhni komisiji kardinalov, ki sem ji predsedoval, in kateri so stali ob strani nekateri strokovni sodelavci. Med potekom del je bil osnutek Kompendija predložen v mnenje vsem kardinalom in predsednikom škofovskih konferenc, ki so ga v izredni večini naklonjeno sprejeli in ocenili.

Kompendij, ki ga zdaj predstavljam vesoljni Cerkvi, je zvest in zanesljiv povzetek Katekizma katoliške Cerkve. V strnjeni obliki vsebuje vse bistvene in temeljne prvine vere Cerkve. Tako sestavlja, kakor je želel moj predhodnik, nekakšen vademekum, ki omogoča ljudem - tako verujočim kot neverujočim -, da z enim samim pogledom zaobjamejo celotno panoramo katoliške vere.

V svoji zgradbi, vsebinah in govorici Kompendij zvesto odseva Katekizem katoliške Cerkve.  Kot povzetek bo hkrati pomagal in spodbudil, da bodo ljudje omenjeni katekizem še bolj spoznali in se vanj poglabljali.

Zato z zaupanjem izročam ta Kompendij celotni Cerkvi in vsakemu kristjanu posebej, da bi mogel po njem najti v tem tretjem tisočletju nov zalet v obnovljenem prizadevanju za evangelizacijo in vzgojo v veri, ki mora zaznamovati vsako cerkveno občestvo in vsakega krščanskega vernika,  katerekoli starosti ali narodnosti.

Zaradi svoje jedrnatosti, jasnosti in celovitosti se Kompendij obrača na vse ljudi, ki sredi razdrobljenega sveta z raznovrstnimi sporočili želijo spoznati Življenje samo, Resnico, ki jo je Bog zaupal Cerkvi svojega Sina.

Naj vsakdo ob branju tega uglednega in verodostojnega besedila, kar Kompendij je, zlasti po priprošnji presvete Marije, Matere Kristusa in Cerkve, vedno bolj prepoznava in sprejema neizčrpno lepoto, edinstvenost in aktualnost najodličnejšega Daru, ki ga je Bog podelil človeštvu: njegovega edinega Sina, Jezusa Kristusa, ki je "pot, resnica in življenje" (Jn 14,6).

Dano 28. junija 2005, pred slovesnim praznikom svetih apostolov Petra in Pavla, v prvem letu mojega papeževanja.  

BENEDICTUS PP. XVI 

 

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana