Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PT ]

Transfert par mer du quai du Port de Kalkara au quai du Grand Port de La Valette


Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana