Index   Back Top Print

[ AR  - BE  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT  - ZH_CN  - ZH_TW ]

教宗 方济各

致青年和全体天主子民

世界主教会议后 宗座劝谕

《生活的基督》

 

[pdf]

 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana