Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 29. svibnja 2005.,
na završetku 24. talijanskog Nacionalnog euharistijskog kongresa u Bariju

  

Naučimo živjeti u stalnome zajedništvu s Kristom

Ovim euharistijskim slavljem zaključuje se 24. euharistijski kongres Crkve u Italiji. I osobno sam želio biti prisutan na ovome velikome svjedočenju vjere u božansku euharistiju. S radošću vam sada kažem da me se dojmilo vaše živo sudjelovanje. Dubokom ste se pobožnošću svi okupili oko Isusa euharistije, na koncu tjedna ispunjenog molitvom, razmišljanjem i klanjanjem. Naša su srca puna zahvalnosti prema Bogu i prema svima koji su radili na ostvarenju tako izuzetnoga crkvenoga događaja, posebno značajnoga jer se odvija unutar Godine euharistije, koja je u ovome Kongresu imala svoj vrhunac.

Prije završnog blagoslova, izmolimo sada Anđeosko pozdravljenje, promišljajući o otajstvu Utjelovljenja, uz koje je otajstvo euharistije najuže povezano. Nasljedujući Mariju "euharistijsku ženu", kako ju je volio nazivati blagopokojni Ivan Pavao II., primimo u nas same, po djelovanju Duha Svetoga, živu prisutnost Isusa, kako bismo ga kroz djelatnu ljubav ponijeli svima. Naučimo živjeti u stalnome zajedništvu s Kristom raspetim i uskrslim, dozvoljavajući da nas u tome vodi njegova i naša nebeska Majka. Tako, nahranjeno Riječju i Kruhom života, naše življenje postat će potpunoma euharistijsko, te će biti trajno odavanje hvale Ocu u Duhu Svetome.

            Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana