Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 9. listopada 2005.

  

Vjera se ne može svesti samo na privatne osjećaje

Draga braćo i sestre!

Jutros je u bazilici Sv. Petra održana beatifikacija Clemensa Augusta von Galena, biskupa Muenstera i kardinala, neustrašivoga protivnika nacističkoga režima. Zaređen za svećenika 1904., dugo je vršio svoju službu u jednoj berlinskoj župi, a 1933. postao je biskupom Muenstera. U ime je Božje prokazivao nacionalsocijalističku ideologiju novoga poganstva, braneći slobodu Crkve i teško ugrožena ljudska prava, Štiteći Židove i najslabije, prema kojima se režim odnosio kao prema otpacima koje valja eliminirati. Poznate su njegove slavne propovijedi što ih je taj neustrašivi pastir izgovorio 1941. Papa Pio XII. imenovao ga je kardinalom u veljači 1946., a već mjesec dana kasnije umro je okružen štovanjem vjernika, koji su u njemu prepoznali uzor kršćanske hrabrosti.

Upravo se u tome sastoji uvijek suvremena poruka blaženoga von Galena: vjera se ne može svesti samo na privatne osjećaje, koju bi još trebalo i prikrivati kad postane neugodna, nego vjera podrazumijeva dosljednost i svjedočenje i na javnom području u korist čovjeka, pravde i istine. Izričem najživlje čestitke dijecezanskoj zajednici Muenstera i Crkvi u Njemačkoj, zazivajući na sve, zagovorom novoga blaženika, obilje Gospodnjih milosti. Ovih dana, kao što znate, u Vatikanu se održava zasjedanje Biskupske sinode, koja nastoji proučiti temu euharistije u sadašnjem trenutku poslanja Crkve. Predsjedao sam sjednicama prvoga tjedna, a i kroz dva sljedeća tjedna Sinoda će biti moja prvotna obaveza. Od vas tražim da nastavite moliti za Sinodu, kako bi mogla donijeti željene plodove. Posebice vas, u mjesecu listopadu, u kojemu je crkvena zajednica pozvana obnoviti svoja misionarska nastojanja, pozivam da se ponovno vratite na ono što je papa Ivan Pavao II. napisao u četvrtom dijelu apostolskoga pisma "Ostani s nama, Gospodine" o Euharistiji kao počelu i programu poslanja (br. 24-28): Susret s Kristom, trajno produbljivan unutar euharistijske zajednice, u Crkvi i u svakome kršćaninu budi neodgodive poticaje na svjedočenje i evangelizaciju (br. 24). To ističe i otpust na kraju mise: Ite, missa est, što podsjeća na missio, poslanje, odnosno na zadatak onoga koji je sudjelovao u euharistijskom slavlju da svima donosi primljenu Radosnu vijest, te da njome prožima društvo.

Povjeravamo tu nakanu zagovoru Blažene Djevice Marije i svetoga Danijela Combonija, kojega ćemo se sutra u liturgiji spomenuti. On, koji je bio izvrstan vjerovjesnik i zaštitnik afričkoga kontinenta, neka pomogne Crkvi našega doba s vjerom i odvažno odgovoriti poslanju što ga je primila od uskrsloga Gospodina, koji je šalje da naviješta svim narodima Božju ljubav.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

S dubokom sam žalošću primio vijest o jučerašnjem potresu u južnoj Aziji, koji je prouzročio tako veliku Štetu i gubitak života u Pakistanu, Indiji i Afganistanu. Božjem milosrđu povjeravam sve one koji su preminuli te svoju najdublju sućut upućujem mnogim tisućama ozlijeđenih i stradalih. Moja je molitva da međunarodna zajednica bude hitra i velikodušna u odgovoru na ovu tragediju, a od Gospodina molim da dade hrabrosti i jakosti svima koji su uključeni u spašavanje i obnovu.

              Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana