Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 16. listopada 2005.

     

Ivan Pavao II. - papa potpuno posvećen Isusu po Mariji

Prije dvadeset i sedam godina, upravo na današnji dan, Gospodin je pozvao kardinala Karola Wojtylu, krakovskoga nadbiskupa, da naslijedi Ivana Pavla I., preminuloga nešto više od mjesec dana nakon svoga izbora. S Ivanom Pavlom II. započeo je jedan od najdužih pontifikata u povijesti Crkve, za kojega je papa koji je "došao iz daleke zemlje" bio prepoznat kao moralni autoritet i od tolikih nekršćana i onih koji ne vjeruju, što su potvrdila, kako dojmljiva očitavanja privrženosti prilikom njegove bolesti, tako i duboka tuga nakon njegove smrti. Uz njegov grob u Vatikanskim spiljama nastavlja se neprekidno hodočašće tolikih vjernika, te se i time rječito označuje do koje je mjere ljubljeni Ivan Pavao II. ušao u srce ljudi, posebno svojim svjedočanstvom ljubavi i posvete u trpljenju. U njemu smo se mogli diviti snazi vjere i molitve, te potpunom povjeravanju sebe samoga Blaženoj Djevici Mariji, koja ga je uvijek pratila i štitila, posebice u najtežim i najdramatičnijim trenucima njegova života.

Mogli bismo Ivana Pavla II. odrediti kao papu potpuno posvećenoga Isusu po Mariji, kao što je to jasno pokazao i u svome grbu: Totus tuus - Sav tvoj. Izabran je usred mjeseca krunice, koju je često držao u rukama, te je postala jednim od simbola njegova pontifikata, nad kojim je Bezgrešna Djevica majčinskom brigom bdjela. Putem radija i televizije vjernici iz čitavoga svijeta toliko su mu se puta mogli pridružiti u ovoj marijanskoj molitvi, te - zahvaljujući njegovu primjeru i njegovim poukama - ponovno otkriti njezin istinski, kontemplativni i kristološki smisao (usp. apostolsko pismo Rosarium Virginis Mariae, 9-17). Krunica se, zapravo, ne suprotstavlja razmatranju Riječi Božje niti liturgijskoj molitvi; naprotiv, ona predstavlja njihovu prirodnu i idealnu nadopunu, posebice kao priprava i zahvala za euharistijsko slavlje. Krista, kojega susrećemo u evanđelju i sakramentima, razmatramo s Marijom u različitim trenucima njegova života, zahvaljujući radosnim otajstvima, otajstvima svjetla, žalosnim i slavnim otajstvima. Poučeni od Marije, učimo kako se suobličiti njezinu božanskome Sinu i kako ga naviještati samim svojim životom. Ako je kršćaninu euharistija središte dana, krunica na povlašteni način pridonosi produženju zajedništva s Kristom, te odgaja za život s pogledom srca čvrsto uprtim u Njega, kako bismo prema svima i prema svemu isijavali njegovom milosrdnom ljubavlju.

Kontemplativan i sasvim misionarski: takav je bio ljubljeni papa Ivan Pavao II. Takav je bio zahvaljujući bliskom zajedništvu s Bogom, što ga je svakodnevno hranio euharistijom i dugim trenucima molitve. U vrijeme molitve Anđeo Gospodnji, koja mu je bila tako draga, ugodno je, a i obveza nam je, sjetiti ga se prigodom ove obljetnice, ponavljajući zahvalu Bogu što je Crkvi i svijetu darovao tako dostojnoga nasljednika apostola Petra. Neka nam Blažena Djevica Marija pomogne da od njegove dragocjene baštine načinimo i svoje blago.

                 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana