Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 13. Studenoga 2005.

Plodnost laičkog apostolata

   

Draga braćo i sestre!

Jutros su u bazilici Sv. Petra proglašeni blaženima sluge Božje Charles De Foucauld, prezbiter, Marija Pija Mastena, utemeljiteljica Sestara Svetoga lica, te Marija Crocifissa Curcio, utemeljiteljica Družbe sestara karmelićanki misionarki sv. Terezije od Maloga Isusa. Pridružujemo ih velikom nizu blaženika koji su za pontifikata Ivana Pavla II. predloženi štovanju crkvenih zajednica u kojima su živjeli, svjesni onoga što je II. vatikanski koncil snažno istaknuo, a to je da su svi krštenici pozvani na savršenost kršćanskoga života: svećenici, redovnici, laici, svatko prema vlastitoj karizmi i vlastitom posebnom pozivu.

Doista, Koncil je posvetio veliku pozornost ulozi vjernika laika, posvećujući im čitavo četvrto poglavlje konstitucije o Crkvi Lumen gentium, kako bi im odredio poziv i poslanje, utemeljene u krštenju i u potvrdi, te usmjerene prema "traženju Kraljevstva Božjega dok se bave vremenitim stvarima i dok ih uređuju po Bogu" (br. 31). 18. studenoga 1965. koncilski su oci potvrdili poseban dekret o apostolatu laika Apostolicam actuositatem.

On ponajprije podvlači da "plodnost laičkog apostolata ovisi o njihovu životnom sjedinjenju s Kristom" (br. 4), to jest o jednoj snažnoj duhovnosti, hranjenoj aktivnim sudjelovanjem u bogoslužju i izraženoj na način evanđeoskih blaženstava. Za laike su, usto, od velikoga značenja profesionalna kompetentnost, osjećaj za obitelj, građanska odgovornost, kao i socijalne kreposti. Premda su oni pozvani pojedinačno dati svoje osobno svjedočanstvo, osobito dragocjeno ondje gdje se sloboda Crkve susreće s preprekama, Koncil ipak ističe važnost uređenog apostolata, neophodnog kako bi se utjecalo na opći mentalitet, na socijalne prilike i na institucije (usp. Apostolicam actuositatem, br. 18). U tom su smislu koncilski oci ohrabrili različita udruženja laika, ustrajući na potrebi njihova odgoja za apostolat.

Temi poziva i poslanja laika ljubljeni papa Ivan Pavao II. htio je posvetiti sinodu biskupa 1987. godine, nakon koje je objavljen i apostolski nagovor Christifideles laici. Zaključujući, htio bih spomenuti da je protekle nedjelje u katedrali u Vicenzi proglašena blaženom jedna majka obitelji, Eurosia Fabris, nazvana i "mama Rosa", uzor kršćanskoga života u laičkoj državi. Svima onima koji su već u nebeskoj domovini, svim našim svecima, a na prvom mjestu Blaženoj Djevici Mariji i njezinu zaručniku Josipu, povjeravamo čitav Božji narod, kako bi u svakome kršteniku rasla svijest da je pozvan zauzeto i plodonosno raditi u vinogradu Gospodnjem.

       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana