Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

8. prosinca 2005.
 

U Njoj sjaji vječna dobrota Stvoritelja

   

Draga braćo i sestre!

Danas slavimo svetkovinu Bezgrešnog začeća. To je dan snažne duhovne radosti, kad promatramo Djevicu Mariju, "poniznu i uzvišenu nad stvorenjem / stalni svršetak vječnoga savjeta", kako pjeva vrhunski pjesnik Dante (Par., XXXIII, 3). U Njoj sjaji vječna dobrota Stvoritelja koji ju je, u svome naumu spasenja, unaprijed izabrao da bude majkom njegova jedinorođenoga Sina, te ju je, imajući na umu Njegovu smrt, sačuvao od svake mrlje grijeha (usp. Zborna molitva mise). Tako se u Kristovoj Majci i našoj Majci savršeno ostvario poziv svakoga ljudskoga bića.

Svi su ljudi, podsjeća apostol Pavao, pozvani da budu sveti i besprijekorni pred Bogom u ljubavi (usp. Ef 1,4). Gledajući Bogorodicu, kako da u nama, njezinim sinovima, ne bude ojačana čežnja za ljepotom, za dobrotom i za čistoćom srca? Njezin nebeski sjaj privlači nas Bogu, te nam pomaže da nadvladamo napast života u osrednjosti, sazdanog od kompromisa sa zlom. Na taj nas način jasno usmjerava prema istinskome dobru, koje je izvor radosti. Danas se moje misli upravljaju prema 8. prosincu 1965. godine, kada je sluga Božji Pavao VI. svečano zaključio II. vatikanski sabor, najveći crkveni događaj dvadesetoga stoljeća, što ga je blaženi Ivan XXIII. započeo tri godine ranije. Izazivajući klicanje brojnih vjernika na trgu Sv. Petra, Pavao VI. povjerio je provođenje koncilskih dokumenata pod zaštitu Djevice Marije, zazivajući je kao Majku Crkve.

Predvodeći jutros svečano euharistijsko slavlje u vatikanskoj bazilici, htio sam zahvaliti Bogu za dar II. vatikanskog sabora. Htio sam, osim toga, dati hvalu Blaženoj Djevici Mariji što nas je pratila kroz ovih četrdeset godina crkvenoga života bogatih tolikim događajima. Na osobiti je način Marija majčinskom brigom bdjela nad pontifikatom mojih časnih prethodnika. Svaki je od njih velikom pastoralnom mudrošću vodio Petrovu lađu putem istinske koncilske obnove, neprestance nastojeći na vjernom tumačenju i ostvarenju II. vatikanskog sabora.

Draga braćo i sestre, kako bih okrunio ovaj dan, sav posvećen Svetoj Djevici, slijedeći drevnu tradiciju, uputit ću se poslijepodne do Piazze di Spagna, u podnožje kipa Bezgrešne. Želim da mi se i vi duhovno pridružite u tome hodočašću, koje će biti čin sinovskoga predanja Mariji, kako bismo joj povjerili ljubljeni grad Rim, Crkvu i čitavo čovječanstvo. Nakon molitve Anđeo Gospodnji: Radostan sam što mogu blagosloviti olimpijski plamen, koji danas iz Rima nastavlja put prema Torinu, mjestu sljedećih Zimskih olimpijskih igara. Neka ovaj plamen podsjeti sve ljude na vrijednosti mira i bratstva koje se nalaze u temeljima olimpijskoga pokreta.

                    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana