Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

Nedjelja, 8. svibnja 2005.

 

Mediji mogu pridonositi širenju mira ili poticati nasilje

Draga braćo i sestre!

Danas se u mnogim zemljama, među kojima je i Italija, slavi svetkovina Uzašašća Gospodinova u nebo. Za ovoga blagdana kršćanska je zajednica pozvana da upravi svoj pogled prema Njemu koji, četrdeset dana nakon svoga uskrsnuća, dok su se apostoli čudili, "bi uzdignut njima na očigled i oblak ga ote njihovim očima" (Dj 1,9). Pozvani smo stoga da obnovimo svoju vjeru u Isusa, jedino istinsko sidro spasenja za sve ljude. Uzlazeći u nebo, On je otvorio put prema našem konačnom spasenju, koje je raj. Sada nas, silom svoga Duha, podupire u svakodnevnom hodočašću na zemlji.

Ove se nedjelje obilježava Svjetski dan društvenih komunikacija, na temu "Sredstva komunikacije u službi razumijevanja među narodima". U ovo vrijeme slike, mediji predstavljaju doista izvanrednu mogućnost za promicanje solidarnosti i razumijevanja u obitelji čovječanstva. Nedavno smo za to imali izvrsnu potvrdu prilikom smrti i svečanoga pogreba moga ljubljenoga prethodnika Ivana Pavla II. Sve ovisi, međutim, o načinu kako se mediji upotrebljavaju. Ova važna sredstva komuniciranja mogu pogodovati međusobnome upoznavanju i dijalogu, ili, nasuprot tome, povećavati predrasude i prezir među pojedincima i narodima; mogu pridonositi širenju mira ili poticati nasilje. Evo, dakle, zašto je uvijek potrebno pozivati na osobnu odgovornost; potrebno je da svi obave svoj dio zadatka kako bi u svakome obliku komunikacije osigurali objektivnost, poštivanje ljudskoga dostojanstva i pozornost na opće dobro. Na taj se način pomaže rušenje zidova neprijateljstva koji još uvijek dijele čovječanstvo, te postaje moguće učvrstiti one veze prijateljstva i ljubavi koje su znakovi Kraljevstva Božjega u povijesti. Vratimo se kršćanskome otajstvu Uzašašća.

Nakon što je Gospodin uzašao na nebo, učenici su ostali u molitvi u Dvorani posljednje večere, s Majkom Isusovom (usp. Dj 1,14), zazivajući zajedno Duha Svetoga, koji će im dati snagu za svjedočenje Krista uskrsloga (usp. Lk 24,49; Dj 1,8). Svaka kršćanska zajednica, sjedinjena s Blaženom Djevicom, proživljava ovih dana to jedinstveno duhovno iskustvo u pripravi za svetkovinu Duhova. I mi se sada obraćamo Mariji pjesmom Kraljice neba, moleći njezinu zaštitu nad Crkvom i osobito nad svima koji se posvećuju djelu evangelizacije putem sredstava društvene komunikacije.

     Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana