Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 1. siječnja 2006.


Otvoriti se istini

Draga braćo i sestre!

Ovog prvog dana u godini Crkva upravlja svoj pogled prema nebeskoj Majci Božjoj, koja u svome zagrljaju drži Djetešce Isusa, izvor svakoga blagoslova. "Zdravo, sveta Rodiljo, Majko Kralja vječitoga - pjeva liturgija - komu ruka ima vlast iznad svijeta čitavoga!" U Majčinskome srcu Marijinu, napunjajući ga divljenjem, odjeknuo je anđeoski navještaj u Betlehemu: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim" (Lk 2,14). Evanđelje još dodaje kako Marija "u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu" (Lk 2,19). Poput nje, i Crkva pohranjuje i prebire Riječ Božju, meditirajući je u odnosu na različitim izmijenjene situacije što ih susreće na svome putu.

Gledajući Krista, koji je došao na zemlju kako bi nam dao svoj mir, na Novu godinu slavimo Svjetski dan mira, čije je obilježavanje započelo voljom pape Pavla VI. prije trideset i osam godina. U svojoj prvoj Poruci za tu prigodu, htio sam ove godine upozoriti na temu prisutnu u nauku mojih časnih prethodnika, počevši od nezaboravne enciklike blaženoga pape Ivana XXIII. Pacem in terris: temu istine kao temelja pravoga mira. U istini, mir: to je geslo što ga predlažem za razmišljanje svakoj osobi dobre volje. Kad čovjek dozvoli da ga rasvijetli sjaj istine, on postaje u svojoj nutrini odvažan graditelj mira. I iz liturgijskoga vremena što ga proživljavamo dolazi nam velika pouka: kako bismo prihvatili dar mira, moramo se otvoriti istini koja se objavila u osobi Isusa, koji nas je poučio "sadržaju", ali i "načinu djelovanja" mira, to jest ljubavi. Bog, koji je savršena i temeljna Ljubav, objavio se doista u Isusu preuzimajući našu ljudsku narav. Na taj nam je način pokazao i put mira: dijalog, praštanje, solidarnost. To je jedini put koji vodi do istinskoga mira. Upravimo pogled Blaženoj Djevici Mariji, koja danas blagoslivlja čitav svijet pokazujući svoga božanskoga Sina, "kneza mira" (Iz 9,5). S povjerenjem zazovimo njezin snažni zagovor, kako bi ljudska obitelj, otvorivši se evanđeoskoj poruci, mogla godinu što danas započinje provesti u bratstvu i miru. Uz ove misli upućujem svima vama okupljenima na Trgu Sv. Petra, kao i svima koji su s nama povezani putem radija i televizije, svoje najsrdačnije želje mira i dobra.

  

          Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana