Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 22. siječnja 2006.


Kršćani moraju ustrajno zazivati dar jedinstva

Draga braćo i sestre!

Ova je nedjelja smještena usred Tjedna molitve za jedinstvo kršćana, što se svake godine slavi od 18. do 25. siječnja. Riječ je o inicijativi, rođenoj početkom protekloga stoljeća, koja se u dobrom smjeru razvijala postajući sve više ekumenskim središnjim trenutkom, kada kršćani raznih vjeroispovijesti iz cijelog svijeta mole i razmišljaju na temelju istoga biblijskoga teksta. Ove godine odabrani odlomak preuzet je iz 18. poglavlja Matejeva evanđelja, u kojem se donosi Isusovo naučavanje u odnosu na zajednicu učenik. Između ostalog, on izjavljuje: "Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima" Mt 18,19-20). Koliko pouzdanje i koliku nadu ulijevaju te riječi Gospodina Isusa! One posebice potiču kršćane da zajedno od Boga ištu ono puno međusobno zajedništvo, za koje je i sam Krist zdušnom ustrajnošću molio Oca na Posljednjoj večeri (usp. Iv 17,11.21.23). Tako se može pravo shvatiti kako je važno da mi kršćani neprekidnom ustrajnošću zazivamo dar jedinstva. Činimo li to s vjerom, možemo biti sigurni da će naša molitva biti uslišana. Ne znamo kako, niti kada, jer nije na nama da to znamo, no ne smijemo dvojiti da ćemo jednoga dana biti "jedno", kao Što su Isus i Otac sjedinjeni u Duhu Svetomu.

Molitva za jedinstvo predstavlja dušu ekumenskoga pokreta koji, Bogu hvala, napreduje u cijelome svijetu. Naravno, ne teškoće i kušnje, no ni one nisu lišene duhovne koristi, jer nas potiču da pokažemo strpljenje i ustrajnost, kao i da rastemo u bratskoj ljubavi. Bog je ljubav, i samo obraćajući se Njemu i prihvaćajući njegovu Riječ moći ćemo se svi naći sjedinjeni u jedinom mističnom Tijelu Kristovu. Izričaj "Bog je ljubav", ili na latinskom "Deus caritas est" naslov je moje prve enciklike, koja će biti objavljena sljedeće srijede, 25. siječnja, o blagdanu Obraćenja sv. Pavla. Radostan sam što se to poklapa sa zaključenjem Tjedna molitve za jedinstvo kršćana. Toga ću se dana uputiti u baziliku Sv. Pavla kako bih predsjedao molitvi večernje, na kojoj će sudjelovati i predstavnici drugih Crkava i crkvenih zajednica. Neka nas zagovara Djevica Marija, Majka Crkve.

    

          Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana