Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 19. ožujka 2006.


Sveti Josip ima temeljno značenje u povijesti spasenja

Draga braćo i sestre!

Danas je 19. ožujka, kada se inače obilježava svetkovina sv. Josipa, no, budući da se danas poklapa s trećom korizmenom nedjeljom, liturgijsko slavlje ove svetkovine prebacuje se na ponedjeljak. Ipak, marijansko ozračje molitve Anđeo Gospodnji poziva nas da s poštovanjem zastanemo pred likom zaručnika Blažene Djevice Marije i zaštitnika sveopće Crkve. Rado se spominjem da je sv. Josipa osobito štovao i ljubljeni Ivan Pavao II., koji mu je posvetio apostolski nagovor Redemptoris Custos - Otkupiteljev čuvar, te je zasigurno iskusio i njegovu pomoć na času svoje smrti.

Lik ovoga velikoga sveca, premda ostaje prilično skrovit, zauzima temeljno značenje u povijesti spasenja. Ponajprije, budući da pripada plemenu Judinu, povezao je Isusa s Davidovim potomstvom, tako da se, ostvarujući obećanja o Mesiji, za Sina Djevice Marije doista može reći da je "sin Davidov". Evanđelje po Mateju na osobiti način ističe mesijanska proročanstva koja su našla ispunjenje zahvaljujući ulozi Josipovoj: Isusovo rođenje u Betlehemu (2,1-6); njegov prolazak kroz Egipat, gdje je Sveta Obitelj našla utočište (2,13-15); nadimak "Nazarećanin" (2,22-23). U svemu se tome on, slično svojoj zaručnici Mariji, pokazao istinskim baštinikom vjere Abrahamove, vjere u Boga koji usmjerava događaje povijesti prema svome otajstvenom spasenjskom naumu. Njegova veličina, poput Marijine, još više dolazi do izražaja, jer se njegovo poslanje odvijalo u poniznosti i skrovitosti nazaretskoga doma. Uostalom, sam je Bog, u osobi svoga utjelovljena Sina, izabrao taj put i takav način svoje zemaljske prisutnosti.

Po primjeru sv. Josipa svi smo mi snažno pozvani da u vjernosti, jednostavnosti i skromnosti provodimo u život zadatak što nam ga je Providnost namijenila. Mislim time ponajprije na očeve i majke obitelji, te molim kako bi uvijek znali cijeniti ljepotu jednostavnoga i marljivog života, brižno čuvajući bračni odnos te zauzeto izvršavajući veliko i nipošto lagano poslanje odgojitelja. Svećenicima, koji imaju očinsku ulogu u odnosu na crkvene zajednice, sveti Josip neka izmoli da ljube Crkvu u privrženosti i punoj posvećenosti, a posvećene osobe neka podupre u njihovu radosnu i vjernu obdržavanju evanđeoskih savjeta siromaštva, čistoće i poslušnosti. Neka štiti radnike čitavoga svijeta da bi u svojim raznim zanimanjima mogli pridonositi napretku čitavoga čovječanstva, a svakome kršćaninu neka pomogne da u pouzdanju i ljubavi ostvaruje Božju volju, surađujući tako na izvršenju djela spasenja.

          Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana