Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 24. rujna 2006.

 

Svjedočanstvo kršćana koji provode život u služenju drugima poradi Isusa

Draga braćo i sestre!

U Evanđelju ove nedjelje Isus drugi put naviješta učenicima svoju muku, smrt i uskrsnuće (usp. Mk 9,30-31). Evanđelist Marko ističe snažan kontrast između Isusova mentaliteta i onoga dvanaestorice apostola, koji ne samo da ne razumiju riječi Učiteljeve i izričito odbijaju pomisao da bi On išao ususret smrti (usp. Mk 8,32), nego i međusobno raspravljaju koga se od njih ima držati "većim" (usp. Mk 9,34). Isus im strpljivo razlaže svoju logiku, logiku ljubavi koja postaje služenje sve do darivanja sebe samoga: "Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!" (Mk 9,35).

To je logika kršćanstva, koja odgovara istini čovjeka stvorena na sliku Božju, ali se u isto vrijeme suprotstavlja i egoizmu, posljedici istočnoga grijeha. Svaku ljudsku osobu privlači ljubav - koja je u konačnici Bog - no često čovjek griješi u konkretnim načinima kako ljubi, te tako iz izvorno pozitivnoga nagnuća, onečišćenog grijehom, mogu proizaći zle nakane i zla djela. Na to podsjeća u današnjoj liturgiji i Jakovljeva poslanica: "Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena". Apostol zaključuje: "Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir" (3,16-18). Ove riječi podsjećaju na svjedočanstvo tolikih kršćana koji, ponizno i šutljivo, provode život u služenju drugima poradi Gospodina Isusa, djelujući doista kao sluge ljubavi pa stoga i kao "tvorci" mira. Od nekih se ponekad traži najviše svjedočanstvo, svjedočanstvo krvi, kao što se to nedavno dogodilo i talijanskoj redovnici Leonelli Sgorbatti, koja je pala kao žrtva nasilja. Ova sestra, koja je mnogo godina služila siromasima i malenima u Somaliji, umrla je izgovarajući riječ "praštanje": to je istinsko kršćansko svjedočanstvo, miroljubiv znak koji govori o pobjedi ljubavi nad mržnjom i nad zlim.

Nema sumnje da je slijediti Krista teško, ali, kao što On sam kaže, samo tko izgubi svoj život poradi Evanđelja spasit će se (usp. Mk 8,35), dajući puni smisao svome postojanju. Ne postoji drugi put učeništva, nema drugog puta svjedočenja svoje ljubavi i zauzimanja oko evanđeoskoga savršenstva. Neka nam pomogne Marija, koju danas zazivamo kao Blaženu Djevicu Milosrđa, da uvijek otvorimo svoje srce za ljubav prema Bogu, za otajstvo radosti i svetosti.

                 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana