Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 8. listopada 2006. 

 

Treba ustrajati u nastojanju oko izvršavanja obveza preuzetih na dan ženidbe

Draga braćo i sestre!

Ove nedjelje evanđelje nam donosi Isusove riječi o braku. Onome koji ga je pitao je li mužu dopušteno otpustiti svoju ženu, kao što je to predviđao propis Mojsijeva zakona (usp. Pnz 24,1), On je odgovorio da je to Mojsije dopustio zbog "otvrdlosti srca", dok istina o braku potječe od "početka stvorenja", kad "Bog - kako piše u Knjizi Postanka - muško i žensko stvori ih; stoga će čovjek ostaviti oca i majku ... i dvoje njih bit će jedno tijelo" (Mk 10,6-7; usp. Iv 1,27; 2,24). A Isus je još dodao: "Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja" (Mk 10,8-9). To je izvorni Božji naum, kao što je napomenuo i II. vatikanski sabor u konstituciji Gaudium et spes: "Intimna zajednica bračnog života i ljubavi, koju je Stvoritelj utemeljio i providio vlastitim zakonima, sazdaje se bračnom vezom ... Sam je naime Bog začetnik braka" (br. 48).

Moje se misli upravljaju svim kršćanskim supružnicima: zahvaljujem s njima Gospodinu na daru sakramenta ženidbe, te ih potičem da ostanu vjerni svome pozivu u svim životnim dobima, "u radosti i žalosti, u zdravlju i bolesti", kao što su to obećali u obredu sakramenta ženidbe. Svjesni primljene milosti, neka kršćanski supružnici uzmognu graditi obitelji otvorene životu i sposobne da se jedinstvene suoče s mnogim i složenim izazovima ovog našeg vremena. Danas je na osobiti način potrebno njihovo svjedočanstvo. Potrebne su obitelji koje neće dopustiti da ih zavedu suvremene kulturne struje nadahnute hedonizmom i relativizmom, nego će biti spremne da velikodušnom zauzetošću izvrše svoje poslanje u Crkvi i u društvu.

U apostolskoj pobudnici Familiaris consortio, sluga Božji Ivana Pavao II. napisao je da "sakrament ženidbe od kršćanskih supružnika i roditelja čini Kristove svjedoke "sve do kraja zemlje", te istinske "misionare" ljubavi i života" (usp. br. 54). Ovo poslanje usmjereno je, kako unutar obitelji - osobito u međusobnom služenju i odgoju djece - tako i prema van: zapravo, obiteljska je zajednica pozvana biti znakom Božje ljubavi prema svima. To je poslanje što ga kršćanska obitelj može izvršiti samo ako je podržava božanska milost. Stoga je potrebno moliti i nikad ne klonuti, te ustrajati u svagdanjem nastojanju oko izvršavanja obveza preuzetih na dan ženidbe. Na sve obitelji, osobito na one u teškoćama, zazivam majčinsku zaštitu Bogorodice i njezina zaručnika Josipa. Marijo, Kraljice obitelji, moli za nas!

                       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana