Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 8. prosinca 2006.

 

Slika i uzor Crkve

Danas slavimo jedan od najljepših i najomiljenijih blagdana Blažene Djevice Marije: Bezgrešno začeće. Marija, ne samo da nije sagriješila, nego je bila očuvana čak i onog zajedničkog nasljedstva ljudskoga roda, to jest istočnoga grijeha. Razlog je tome poslanje koje je Bog odvijeka njoj namijenio: da bude Majka Otkupiteljeva. Sve je to sadržano u istini vjere o Bezgrešnom začeću. Biblijski temelj ove dogme nalazi se u riječima što ih je anđeo uputio nazaretskoj djevojci: "Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom" (Lk 1,28). "Milosti puna" - u grčkom izvorniku keharitomene - najljepše je Marijino ime, ime koje joj je sam Bog dao, kako bi naznačio da je oduvijek i zauvijek ljubljena, izabrana, unaprijed određena da primi najdragocjeniji dar, Isusa, "utjelovljenu ljubav Božju" (enciklika Deus caritas est, 12).

Mogli bismo se zapitati: zašto je među svim ženama Bog izabrao upravo Mariju iz Nazareta? Odgovor je skriven u nedokučivom otajstvu božanske volje. Ipak, postoji razlog na koji ukazuje Evanđelje: njezina poniznost. To dobro ističe Dante Alighieri u posljednjem Pjevanju o Raju: "Djevice Marijo, kćeri svoga Sina, / ponizna i iznad svakoga stvorenja, / čvrsta svrho vječnoga savjeta" (Par. XXXIII, 1-3). Sama Djevica, u svojoj hvalbenoj pjesni Veliča, ovako kaže: "Veliča duša moja Gospodina... što pogleda na neznatnost službenice svoje" (Lk 1,46.48). Da, Boga je privukla poniznost Marije koja je našla milost u njegovim očima (usp. Lk 1,30). Tako je postala Majka Božja, slika i uzor Crkve, izabrana među narodima kako bi primila blagoslov od Gospodina i proširila ga na čitavu ljudsku obitelj. Ovaj "blagoslov" nije drugo doli sam Isus Krist. On je izvor milosti, kojom je Marija ispunjena od prvog trenutka svoga postojanja. S vjerom je prihvatila Isusa, te ga s ljubavlju darovala svijetu. To je i naš poziv i naše poslanje, poziv i poslanje Crkve: prihvatiti Krista u svoj život te ga darovati svijetu, "da se svijet spasi po Njemu" (Iv 3,17).

Draga braćo i sestre, današnji blagdan Bezgrešne poput svjetionika rasvjetljuje vrijeme došašća, to vrijeme bdijenja i pouzdanog iščekivanja Gospodina. Dok napredujemo ususret Bogu koji dolazi, gledajmo Mariju koja "svijetli poput znaka sigurne nade i utjehe putujućeg Božjeg naroda" (Lumen gentium, 68). S tom sviješću pozivam vas da mi se poslijepodne pridružite na Španjolskom trgu, gdje ću ponoviti tradicionalno odavanje počasti ovoj nježnoj Majci po milosti i Majci milosti. Njoj se sada obraćamo molitvom koja podsjeća na anđelovo navještenje.

                     Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana