Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 10. prosinca  2006.

  

Apel za Libanon

Jutros sam imao zadovoljstvo posvetiti jednu novu župnu crkvu, čiji je naslovnik Marija Zvijezda evangelizacije, u rimskoj četvrti Torrino sjever. To je događaj koji, premda se po sebi odnosi prvotno na tu četvrt, dobiva simboličko značenje u liturgijskom vremenu došašća, dok se pripravljamo na proslavu Gospodinova rođenja. Ovih nas dana liturgija neprekidno podsjeća da "Gospodin dolazi" pohoditi svoj narod, kako bi prebivao među ljudima te s njima ustanovio zajedništvo ljubavi i života, to jest obiteljsko zajedništvo. Ivanovo evanđelje ovako izriče otajstvo Utjelovljenja: "I Riječ tijelom postade i nastani se među nama", doslovno: "ušatori se među nama" (Iv 1,14). Ne podsjeća li crkveno zdanje među kućama naselja ili u nekoj gradskoj četvrti upravo na ovaj veliki dar i veliko otajstvo?

Crkva-zdanje konkretan je znak Crkve-zajednice, oblikovane od "živog kamenja" - vjernika - što je slika izuzetno draga apostolima. Sveti Petar (1 Pt 2,4-5) i sveti Pavao (Ef 2,20-22) ističu da je "kamen zaglavni" ovoga duhovnog hrama Krist, te da smo i mi, okupljeni oko njega i tijesno združeni, pozvani biti dionici u izgradnji toga hrama. Ako, dakle, Bog preuzima inicijativu te dolazi prebivati među ljudima, i ako je On uvijek prvotni tvorac toga nauma, jasno je da ga On ne želi ostvariti bez naše djelatne suradnje. Stoga, pripraviti se za Božić znači nastojati izgraditi "Božje prebivalište među ljudima". Nitko nije isključen; svatko može i mora pridonositi da bi ova kuća zajedništva bila prostranija i ljepša. Na kraju vremena ta će građevina biti dovršena kao "Nebeski Jeruzalem": "I vidjeh novo nebo i novu zemlju - čitamo u knjizi Otkrivenja - ... i Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža... Evo Šatora Božjeg s ljudima!" (Otk 21,1-3). Došašće nas poziva da upravimo pogled prema "Nebeskom Jeruzalemu", koji je posljednji cilj našega zemaljskog hodočašća.

Istodobno ono nas poučava da molitvom, obraćenjem i dobrim djelima moramo nastojati prihvatiti Isusa u svoj život da bismo zajedno s njime izgradili ovo duhovno zdanje u koje je svatko od nas - naše obitelji i naše zajednice - ugrađen kao dragocjeni kamen. Među svim kamenjem koje čini Nebeski Jeruzalem, zasigurno je najsjajnija i najdragocjenija Blažena Djevica Marija, jer je najbliža Kristu, zaglavnom kamenu. Po njezinu zagovoru, molimo da bi ovo došašće za cijelu Crkvu bilo vrijeme duhovne izgradnje te se tako ubrza dolazak Kraljevstva Božjega.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Živom brigom pratim što se događa na Bliskom istoku, gdje se s pokušajima rješavanja krize koja pogađa to područje, izmjenjuju napetosti i teškoće koje prijete novim nasiljem. Posebno valja spomenuti Libanon, na čijem su tlu pozvani živjeti, kako nekad tako i sada, "ljudi različitih kulturnih i religijskih nazora, te graditi naciju dijaloga i suživota i pridonositi općem dobru" (post-sinodalni apostolski nagovor, Nova nada za Libanon, br. 119). Dijelim stoga, pred novim događajima, snažne riječi što ih je izrekao patrijarh, njegovo blaženstvo kardinal Nasrallah Boutros Sfeir i maronitski biskupi u Izjavi što su je objavili protekle srijede. Zajedno s njima, tražim od Libanonaca i njihovih političkih predstavnika da na srcu imaju isključivo dobro zemlje i sklad među svojim zajednicama, nadahnjujući svoje djelovanje na onom jedinstvu koje je odgovornost svih i svakoga pojedinog te zahtijeva strpljiv i ustrajan napor u zajedničkom djelovanju oko stalnog i iskrenog dijaloga (usp. isto br. 120). Nadam se da će i međunarodna zajednica pomoći u iznalaženju skorih mirnih i pravednih rješenja, tako potrebnih Libanonu i čitavom Bliskom istoku. Istovremeno, u ovom teškom trenutku, sve pozivam na molitvu.

Poslije molitve Anđeoskog pozdravljenja Papa je pozdravio hrvatske hodočasnike na hrvatskom:

Pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito liječnike iz Vinkovaca! Neka nam srca budu uvijek ispunjena žarom vjere i spremna za dolazak Gospodnji, kao što to bijaše Ivanu Krstitelju, koji Mu pripravljaše put pozivajući na obraćenje. Hvaljen Isus i Marija!

                    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana