Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 17. prosinca 2006.

 

Radujte se, Gospodin je blizu!

Danas, na treću nedjelju došašća, liturgija nas poziva na radost duha. U tome se služi i poznatom antifonom koja preuzima Pavlovu pouku: "Radujte se u Gospodinu", "Radujte se u Gospodinu uvijek... Gospodin je blizu" (usp. Fil 4,4.5). I prvo biblijsko čitanje u misi poziv je na radost. Prorok Sefanija, krajem 7. st. pr. Kr., obraća se gradu Jeruzalemu i njegovu stanovništvu ovim riječima: "Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! / Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! / ... Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj" (Sef 3,14.17). Sam Bog prikazan je na sličan način: "On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, / kliktat će nad tobom radosno, kao u dan svečani" (Sef 3,17-18a). Ovo obećanje u potpunosti se ostvarilo u otajstvu Božića, što ćemo ga proslaviti za tjedan dana, a želi se obnoviti i u sadašnjici našeg života i naše povijesti.

Radost što je liturgija budi u srcima kršćana, nije pridržana samo njima: to je proročki navještaj namijenjen čitavom čovječanstvu, a posebice najsiromašnijima, u ovom slučaju siromašnima radošću! Mislimo na našu braću i sestre koji, osobito na Bliskom istoku, u nekim područjima Afrike i u ostalim dijelovima svijeta proživljavaju tragediju rata: kakvu radost oni mogu doživjeti? Kakav će biti njihov Božić? Mislimo na tolike bolesne i osamljene osobe koje, osim što fizički trpe, trpe i u duši, jer se nerijetko osjećaju ostavljenima: kako s njima podijeliti radost a da ne zanemarimo njihovu patnju? No, mislimo i na one - osobito mlade - koji su izgubili pravi smisao radosti, te je uzaludno traže ondje gdje ju je nemoguće naći: u očajnoj utrci prema samopotvrđivanju i uspjehu, u lažnim zabavama, u konzumizmu, u trenucima opijenosti, u umjetnim rajevima droge i svakovrsnog otuđenja. Ne možemo a da ne usporedimo današnju liturgiju i njezin poziv "Radujte se!" s ovim tragičnim stvarnostima. Kao i u vrijeme proroka Sefanije, Gospodnja je Riječ upravljena upravo onima koji su kušani, koji su ranjena života i siročad radosti. Poziv na radost nije poruka otuđenja, niti kakav neučinkoviti lijek za smirenje, nego, upravo suprotno, to je proroštvo spasenja, poziv na otkupljenje koje počinje od nutarnje obnove.

Da bi preoblikovao svijet, Bog je izabrao poniznu djevojku iz sela u Galileji, Mariju iz Nazareta, te joj se obratio ovim pozdravom: "Raduj se, milosti puna, Gospodin s tobom". U tim riječima nalazi se tajna istinskoga Božića. Bog ih ponavlja Crkvi, svakome od nas: Radujte se, Gospodin je blizu! S Marijinom pomoći, prinesimo sebe same, s poniznošću i odvažnošću, kako bi svijet prihvatio Krista, koji je izvor prave radosti.

                 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana