Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

Nedjelja, 21. svibnja 2006.

 

Uzašašće je objava Isusova božanstva

Draga braćo i sestre!

Knjiga Djela apostolskih izvještava nas kako se Isus, nakon svoga uskrsnuća, kroz četrdeset dana ukazivao učenicima, da bi na koncu bio "uzdignut njima naočigled" (Dj 1,9). To je Uzašašće, blagdan što ćemo ga proslaviti 25. svibnja, premda se u nekim krajevima taj blagdan prenosi na sljedeću nedjelju. Dvostruko je značenje ove posljednje Kristove geste. Ponajprije, uzlazeći prema gore, On nesumnjivo objavljuje svoje božanstvo: vraća se onamo odakle je došao, to jest Bogu, nakon što je dovršio svoje poslanje na zemlji. Usto, Krist uzlazi na nebo s onom ljudskošću koju je prihvatio i koju je uskrisio od mrtvih: ta je ljudskost naša, preobražena, pobožanstve           Povjerenstva2007. na sjednici Fakultetskog vijeća moram podnijeti izvještaj njena, postala vječna. Uzašašće, stoga, objavljuje "najuzvišeniji poziv" (Gaudium et spes, 22) svake osobe: ona je pozvana na vječni život u Kraljevstvu Božjem, Kraljevstvu ljubavi, svjetla i mira.

O blagdanu Uzašašća slavi se Svjetski dan društvenih komunikacija, kako je to htio II. vatikanski sabor, te je ovo već četrdeseti put da se obilježava. Ove mu je godine tema: "Mediji: mreža komunikacija, zajedništva i suradnje". Crkva s pozornošću prati medije, budući da oni predstavljaju važno sredstvo širenja Evanđelja i promicanja solidarnosti među narodima, privlačeći pozornost na velike probleme što ih još uvijek duboko obilježavaju. Upravo se danas, na primjer, inicijativom "Svijet u hodu protiv gladi" (Walk the World), što ju je započeo Svjetski prehrambeni program Ujedinjenih naroda, želi senzibilizirati vlade i javno mnijenje na potrebu konkretnog i žurnog djelovanja čime bi se svima, a osobito djeci, zajamčila "sloboda od gladi". Molitvom sam blizak ovoj manifestaciji, koja se održava u Rimu i ostalim gradovima u oko 100 zemalja. Živo se nadam da će se, zahvaljujući doprinosu sviju, moći nadvladati zlo gladi koje još uvijek pogađa čovječanstvo, te tako dovodi u opasnost životnu nadu milijuna osoba. Mislim ovdje ponajprije na tešku i dramatičnu situaciju u Darfuru, u Sudanu, gdje i dalje traju velike teškoće u zadovoljenju i osnovnih prehrambenih potreba stanovništva.

Uobičajenom molitvom Kraljice neba povjeravamo danas Blaženoj Djevici Mariji posebice našu braću pogođenu zlom gladi, sve one koji im nastoje pomoći te one koji putem sredstava društvenog komuniciranja pridonose jačanju veza solidarnosti i mira među narodima. Molimo usto Bogorodicu da učini plodnim apostolsko putovanje u Poljsku što ću ga, ako Bog da, poduzeti od sljedećeg četvrtka do nedjelje u spomen ljubljenoga Ivana Pavla II.

Nakon molitve Kraljice neba:

Dok traju posljednje pripreme za moje apostolsko putovanje u Poljsku, u mome je srcu i u mojoj molitvi prisutan i važan događaj od subote 3. lipnja. Riječ je o duhovskom bdijenju, kad ću imati radost da se na Trgu Sv. Petra sastanem s brojnim članovima više od stotinu crkvenih pokreta i novih zajednica iz čitavoga svijeta. Dobro znam što za Crkvu znači njihovo bogatstvo na području odgoja, obrazovanja i misija, što ga je toliko cijenio, podržavao i ohrabrivao ljubljeni papa Ivan Pavao II. Zajedno ćemo proslaviti prvu večernju svetkovine Duhova zazivajući, puni pouzdanja, Duha Svetoga, da on ispuni srca vjernika te svima bude navještena poruka ljubavi Krista, Spasitelja svijeta.

                         Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana