Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 18. veljače 2007. 

 

Ljubav prema neprijatelju predstavlja jezgru "kršćanske revolucije"

Draga braćo i sestre!

Današnje evanđelje sadrži jednu od tipičnih i izrazito snažnih riječi Isusova propovijedanja: "Ljubite svoje neprijatelje" (Lk 6,27). To je preuzeto iz Evanđelja po Luki, no nalazi se i u Evanđelju po Mateju (5,44), u kontekstu programatskog govora koji započinje poznatim "Blaženstvima". Isus ga je izrekao u Galileji, na početku svoga javnog života: gotovo kao svojevrsni "manifest" predložen za sve, i kojemu on traži od svojih učenika da prionu, nudeći im da na korjenit način slijede njegov životni primjer. No, koji je smisao ove njegove riječi? Zašto Isus traži da ljubimo svoje neprijatelje, to jest zašto traži ljubav koja nadilazi ljudske sposobnosti? Zapravo, Isusov je prijedlog realističan, jer vodi računa o tome da u svijetu postoji previše nasilja, previše nepravde, a to se stanje ne može nadvladati a da mu se ne suprotstavimo s nečim što je više od ljubavi, više od dobrote. Ovo "više" dolazi od Boga: to je njegovo milosrđe, koje se utjelovilo u Isusu i koje jedino može pokrenuti svijet od zla prema dobru, počevši od onog malog ali odlučujućeg "svijeta" koji je čovjekovo srce.

S pravom se ovaj evanđeoski odlomak smatra "magnom chartom" kršćanskoga nenasilja, koje ne znači predavanje zlu - slijedeći lažno tumačenje "pružanja drugog obraza" (usp. Lk 6,29) - nego odgovor na zlo dobrim (usp. Rim 12,17-21), raskidajući tako lanac nepravde. Tada se razumije da nenasilje za kršćane nije samo neko taktičko ponašanje, nego način osobnoga bitka, stav onoga koji je tako uvjeren u Božju ljubav i njegovu moć, da se ne boji suprotstaviti zlu samo oružjem ljubavi i istine. Ljubav prema neprijatelju predstavlja jezgru "kršćanske revolucije", revolucije koja nije utemeljena na strategijama ekonomske, političke ili medijske moći. Revolucije ljubavi, ljubavi koja se u konačnici ne oslanja na ljudske moći, nego je Božji dar koji se prima pouzdavanjem jedino i bezgranično u njegovu milosrdnu dobrotu. To je novost Evanđelja, koja mijenja svijet bez podizanja buke. To je junaštvo "malenih", koji vjeruju u ljubav Božju te je šire i pod cijenu života.

Draga braćo i sestre, korizma koja će započeti ove srijede obredom pepeljenja, pogodno je razdoblje u kojem su svi kršćani pozvani na još dublje obraćenje Kristovoj ljubavi. Molimo Djevicu Mariju, pozornu učenicu Otkupiteljevu, da nam pomogne kako bismo dopustili da budemo bez ostatka osvojeni tom ljubavlju, da naučimo ljubiti kako nas je on ljubio, da budemo milosrdni kao što je milosrdan Otac naš koji je na nebesima (usp. Lk 6,36).

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

U mnogim zemljama Istoka danas se slavi lunarna Nova godina, uz veselje i u krugu obitelji. Svim tim velikim narodima od srca želim mir i napredak.

Želim potom izraziti svoju duhovnu blizinu afričkoj zemlji koja proživljava osobito teške trenutke: Gvineji. Biskupi te zemlje izrekli su mi svoje mišljenje o stanju socijalne paralize, s općim štrajkovima i nasilnim reakcijama, koje su proizvele mnoge žrtve. Tražeći poštovanje ljudskih i građanskih prava, jamčim svoju molitvu kako bi zajednički napori na putu dijaloga doveli do nadvladavanja krize.

     

       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana