Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 24. lipnja 2007.

  

Ivan je svjedočio istinu bez kompromisa

Draga braćo i sestre, danas, 24. lipnja, liturgija nas poziva na proslavu svetkovine Rođenja svetog Ivana Krstitelja, čiji je sav život usmjeren prema Kristu, baš kao i Isusove majke, Marije. Ivan Krstitelj bio je prethodnik, "glas" pozvan da navijesti utjelovljenu Riječ. Stoga, spominjati se njegova rođenja ustvari znači slaviti Krista, ispunjenje obećanja svih proroka, među kojima je Krstitelj bio najveći, pozvan da "pripravi put" pred Mesijom (usp. Mt 11,9-10).

Sva evanđelja započinju pripovijedanje o Isusovu javnom životu izvještajem o njegovu krštenju u rijeci Jordanu po rukama Ivanovim. Sveti Luka okružuje Krstiteljev ulazak na scenu svečanim povijesnim okvirom. I moja knjiga Isus iz Nazareta kreće od Isusova krštenja na Jordanu, događaja koji je u svome vremenu imao ogroman odjek. Iz Jeruzalema i iz svih krajeva Judeje ljudi su pristizali kako bi slušali Ivana Krstitelja i dozvolili da ih on krsti u rijeci, priznajući svoje grijehe (usp. Mk 1,5). Glas o proroku rastao je do te mjere da su se mnogi pitali nije li on Mesija. No on je - naglašava evanđelist - to odlučno zanijekao: "Ja nisam Krist" (Iv 1,20). Ipak on ostaje prvi "svjedok" Isusov, budući da je o njemu primio naputak s neba: "Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim" (Iv 1,33). To se upravo i dogodilo kad je Isus, primivši krštenje, izašao iz vode: Ivan je vidio kako nad njega silazi Duh poput goluba. Tada je "upoznao" pravu stvarnost Isusa iz Nazareta, te započeo s njime "upoznavati Izraela" (Iv 1,31), označujući ga kao Sina Božjega i otkupitelja čovjeka: "Evo jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta" (Iv 1,29).

Kao istinski prorok, Ivan je svjedočio istinu bez kompromisa. Osudio je prijestupe protiv Božjih zapovijedi, pa i kad su njihovi počinitelji bili moćnici. Tako, kad je poradi preljuba optužio Heroda i Herodijadu, platio je životom, zapečativši mučeništvom svoje služenje Kristu, koji je uosobljena Istina. Zazovimo njegov zagovor, skupa sa zagovorom Blažene Djevice Marije, kako bi i u našim danima Crkva znala ostati vjerna Kristu i odvažno svjedočiti njegovu istinu i njegovu ljubav do svih.

     Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana