Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 4. studenoga 2007.


Primjer pastira uzorne ljubavi

Draga braćo i sestre!

Danas nam liturgija predlaže za promišljanje poznatu evanđeosku zgodu o Isusovu susretu sa Zakejem u Jerihonu. Tko je bio Zakej? Bogat čovjek koji je po zanimanju bio "carinik", to jest utjerivač poreza u ime rimskih vlasti, te ga se upravo zbog toga držalo javnim grešnikom. Saznavši da Isus prolazi kroz Jerihon, obuzela ga je velika želja da ga vidi, pa se, budući da je bio nizak, popeo na drvo. Isus se zaustavio upravo pod tim drvetom i obratio mu se pozvavši ga imenom: "Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući" (Lk 19,5). Koje li poruke u ovoj jednostavnoj rečenici! "Zakeju": Isus poziva imenom čovjeka kojega su svi prezirali. "Danas": da, upravo sada za njega je trenutak spasenja. "Proboraviti mi je": zašto to moranje? Jer Otac, bogat milosrđem, želi da Isus ide "potražiti i spasiti izgubljeno" (Lk 19,10). Milost toga nepredvidivoga susreta bila je tolika da je u potpunosti promijenila Zakejev život: "Evo - odgovorio je Isusu - polovicu svoga imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko" (Lk 19,8). Još nam jednom evanđelje progovara da je ljubav, koja polazi iz srca Božjeg i djeluje po srcu čovječjemu, sila koja obnavlja svijet.

Ta istina na jedinstveni način sjaji u svjedočanstvu sveca čiji je danas spomendan: Karla Boromejskoga, milanskoga nadbiskupa. Njegov se lik u 16. stoljeću postavlja kao primjer pastira uzorne ljubavi, nauka, apostolskoga žara i osobito molitve: "duše osvajaju - govorio je - na koljenima". Posvećen za biskupa sa samo 25 godina, proveo je u život odluku Tridentskoga sabora, koja je nalagala pastirima da borave u svojim dijecezama, te se u potpunosti posvetio ambrozijanskoj Crkvi. Triput ju je pohodio cijelim njezinim područjem; započeo je šest pokrajinskih sinoda i jedanaest dijecezanskih; utemeljio je sjemeništa za odgoj novog naraštaja svećenika; izgradio je bolnice, a bogatstva svoje obitelji namijenio za siromahe; branio je prava Crkve protiv moćnika; obnovio je redovnički život i ustanovio novu kongregaciju svjetovnih svećenika - Oblate. 1576. godine, kad se u Milanu raširila kuga, pohodio je, tješio i u korist bolesnika potrošio sva svoja dobra. Njegovo se geslo sastojalo od samo jedne riječi: "Humilitas - Poniznost". Poniznost ga je potakla da se, poput Gospodina Isusa, odrekne sebe sama kako bi postao slugom sviju.

Sjećajući se svoga časnoga prethodnika Ivana Pavla II., koji je pobožno nosio njegovo ime, povjeravamo zagovoru svetoga Karla sve biskupe svijeta, nad koje, kao uvijek, zazivamo nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, Majke Crkve.

Apel:

Vijesti koje se ovih posljednjih dana odnose na događaje u pograničnom području između Turske i Iraka, meni kao i svima, izvor su zabrinutosti. Želim stoga ohrabriti svaki napor u postizanju mirnoga rješenja problema koji su se u posljednje vrijeme pojavili između Turske i iračkoga Kurdistana.

Ne mogu zaboraviti činjenicu da je u tom području velik broj stanovništva našao utočište ne bi li izbjegao nesigurnost i terorizam koji su otežali život u Iraku kroz ove godine. Upravo misleći na dobro toga stanovništva, među kojim je i mnogo kršćana, moja je snažna nada da će se sve strane zauzeti u stvaranju uvjeta za postizanje mirnoga rješenja.

Želja mi je, također, da se odnosi između doseljenika i mjesnoga stanovništva ostvaruju u duhu one visoke moralne civilizacije koja je plod duhovnih i kulturnih vrijednosti svakoga naroda i zemlje. Tko je nadležan za sigurnost i prihvat, neka znade dobro koristiti sredstva kojima će jamčiti prava i dužnosti koje su u temelju svakoga istinskoga suživota i susreta među narodima.

Pozdrav hrvatskim hodočasnicima na hrvatskom:

Srdačno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike. Neka vaš pohod grobovima svetih Apostola Petra i Pavla bude poticaj na što prisnije nasljedovanje Krista i vjernosti njemu do kraja života. Hvaljen Isus i Marija!

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana