Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 9. prosinca 2007.

 

"Glas" velikoga proroka Ivana Krstitelja

Draga braćo i sestre!

Jučer, o svetkovini Bezgrešnog začeća, liturgija nas je pozvala da upravimo pogled prema Mariji, majci Isusovoj i majci našoj, Zvijezdi nade za svakoga čovjeka. Danas, o drugoj nedjelji došašća, donosi pred nas strogi lik Prethodnika kojega evanđelist Matej ovako predstavlja: "U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: 'Obratite se jer se približilo kraljevstvo nebesko!'" (Mt 3,1-2). Njegovo poslanje bilo je pripraviti i poravnati stazu pred Mesijom, pozivajući izraelski narod da se pokaje zbog svojih grijeha i da ispravi svoje prijestupe. Zahtjevnim riječima Ivan Krstitelj naviještao je skori sud: "Svako stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca" (Mt 3,10). Upozoravao je osobito na licemjerje onih koji su se osjećali sigurnima samo zato što su pripadali izabranome narodu: pred Bogom - govorio je - nitko se nema čime hvastati, nego mora donositi "plodove dostojne obraćenja" (Mt 3,8).

Dok se nastavlja ovaj hod došašća, dok se spremamo proslaviti Kristovo rođenje, u našim zajednicama odjekuje poziva Ivana Krstitelja na obraćenje. To je poziv koji nas potiče da otvorimo srce i prihvatimo Sina Božjega koji dolazi među nas kako bi objavio božanski sud. Otac - piše evanđelist Ivan - ne sudi nikoga, nego je svome Sinu povjerio vlast da sudi, jer on je Sin čovječji (usp. Iv 5,22.27). I upravo danas, u sadašnjem vremenu, u igri je naša buduća sudbina; konkretnim ponašanjem koje imamo u ovom životu odlučujemo svoju vječnu sudbinu. Na zalasku naših dana na zemlji, u trenutku smrti, bit ćemo vrednovani na temelju toga jesmo li slični ili ne Djetešcu koje će se roditi u siromašnoj betlehemskoj špilji, jer On je mjera što ju je Bog dao čovječanstvu. Nebeski Otac, koji nam je u rođenju svoga Jedinorođenoga Sina objavio svoju milosrdnu ljubav, poziva nas da slijedimo njegove stope, te poput njega od svoga života načinimo dar ljubavi. A plodovi su ljubavi oni "dostojni obraćenja" o čemu govori sveti Ivan Krstitelj, dok se oštrim riječima obraća farizejima i saducejima što su se našli među mnoštvom koje je došlo na krštenje.

Po Evanđelju, Ivan Krstitelj nastavlja govoriti kroz stoljeća svakome naraštaju. Njegove jasne i teške riječi nama su spasonosne, nama, muškarcima i ženama našega doba, u kojem nažalost vrlo često čak i način življenja i razumijevanja Božića osjeća posljedice materijalističkog mentaliteta. "Glas" velikoga proroka traži od nas da pripravimo put Gospodinu koji dolazi, u pustinjama današnjice, izvanjskim i nutarnjim pustinjama, žednima žive vode, to jest Krista. Neka nas vodi Djevica Marija do istinskoga obraćenja srca, kako bismo mogli donijeti potrebne odluke i tako uskladiti svoje mentalitete s Evanđeljem

        Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana