Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 16. prosinca 2007.

 

"Radujte se u Gospodinu uvijek"

Draga braćo i sestre!

"Gaudete in Domino semper - Radujte se u Gospodinu uvijek" (Fil 4,4). Ovim riječima svetoga Pavla započinje sveta misa 3. nedjelje došašća koja se stoga naziva nedjeljom "gaudete". Apostol potiče kršćane da se raduju jer je dolazak Gospodinov, to jest njegov slavan povratak, siguran i on neće kasniti. Crkva usvaja ovaj poziv dok se pripravlja za slavlje Božića i dok se njezin pogled upravlja sve više prema Betlehemu. Doista, mi sa sigurnom nadom iščekujemo drugi Kristov dolazak, jer smo upoznali onaj prvi. Betlehemsko otajstvo objavljuje nam Boga-s-nama, Boga koji nam je blizak, ne samo u prostornom i vremenskom smislu; On nam je blizak jer tako reći "zaručio" s našim čovještvom; uzeo je na se naše stanje, izabravši da u svemu bude poput nas, osim u grijehu, kako bi nas učinio sličnima sebi. Kršćanska radost izvire stoga iz ove sigurnosti: Bog je blizu, on je sa mnom, s nama je, u radosti i boli, u zdravlju i bolesti, kao prijatelj i vjerni zaručnik. I ta radost ostaje i u kušnji, u samoj patnji, i ostaje ne na površini, nego u dubini duše osobe koja se povjerava Bogu i u Njega uzda.

Neki se pitaju: je li još uopće moguća danas ta radost? Odgovor daju, svojim životom, muškarci i žene svake životne dobi i društvenoga položaja, sretni što mogu svoj život posvetiti drugima! Nije li blažena majka Tereza iz Calcutte u ovo naše vrijeme bila nezaboravan svjedok prave evanđeoske radosti? Živjela je svakodnevno u kontaktu s bijedom, s čovjekovim poniženjem i sa smrću. Njezina je duša upoznala kušnju tamne noći vjere, pa ipak je svima darova Božji osmijeh. U jednom njezinu spisu čitamo: "Nestrpljivo iščekujemo raj, gdje je Bog, no u našoj je moći biti u raju već ovdje i već od ovog trenutka. Biti sretni s Bogom znači: ljubiti poput Njega, pomagati poput Njega, davati poput Njega, služiti poput Njega" (La gioia di darsi agli altri, Ed. Paoline, 1987. str. 143). Da, radost ulazi u srce onoga koji se stavi u službu malenih i siromašnih. U onome tko tako ljubi Bog se nastanjuje, a duša mu je u radosti. Ako se pak od sreće načini idol, kreće se krivim putem i teško je naći radost o kojoj govori Isus. To je, nažalost, ono što nude kulture koje osobnom srećom zamjenjuju Boga, mentalitet koji nalazi svoje ispunjenje u potrazi za zadovoljstvom pod svaku cijenu, u širenju uporabe droga kao bijega, kao utočišta u umjetnim rajevima koji se onda pokažu potpuno lažnima.

Draga braćo i sestre, i o Božiću se može krenuti krivim putem, pravi blagdan zamijeniti onim koji ne otvara srce Kristovoj radosti. Neka Djevica Marija pomogne svim kršćanima i ljudima koji traže Boga da stignu do Betlehema te ondje susretnu.Djetešce koje se rodilo za nas, za spasenje i sreću svih ljudi.

          Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana