Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

NEDJELJA, 6. SVIBNJA 2007.

 

Prilika za povratak izvornoj vjeri Crkve

Draga braćo i sestre!

Prije nekoliko dana započeo je mjesec svibanj, koji je za mnoge kršćanske zajednice na poseban način marijanski mjesec. Kao takav, postao kroz stoljeća jedna od najdražih pobožnosti kršćanskoga puka a pastiri su ga osobito vrednovali kao dobru priliku za propovijedanje, katehezu i zajedničku molitvu. Nakon Drugog vatikanskog sabora, koji je istaknuo ulogu Blažene Djevice Marije u Crkvi i u povijesti spasenja, Marijino je štovanje doživjelo duboku obnovu. A mjesec svibanj, koji se barem dijelom poklapa s vazmenim vremenom, osobita je prigoda za oslikavanje lika Marije kao Majke koja prati zajednicu učenika okupljenih u jednodušnoj molitvi, u iščekivanju Duha Svetoga (usp. Dj 1,12-14). Ovaj mjesec stoga može biti i prilika za povratak izvornoj vjeri Crkve te da se, u zajedništvu s Marijom, shvati da je i danas naše poslanje odvažno i radosno navješćivati i svjedočiti Krista raspetoga i uskrsloga, nadu čovječanstva.

Presvetoj Djevici, Majci Crkve, želim povjeriti apostolsko putovanje što ću ga poduzeti u Brazil od 9. do 14. svibnja. Kao što su to učinili moji prethodnici Pavao VI. i Ivan Pavao II., predsjedat ću otvaranjem Pete opće konferencije latinskoameričkog i karipskog episkopata, koja će se održati sljedeće nedjelje u velikom nacionalnom svetištu Naše Gospe Aparecide, u istoimenom gradu. Prije toga, međutim, uputit ću se do obližnjega središta Sao Paolo, gdje ću se susresti s mladima i biskupima te zemlje, a imat ću i radosnu priliku da u popis svetih upišem blaženoga Antonija di SantAnna Galvãoa. To je moj prvi pastoralni posjet Latinskoj Americi pa se duhovno pripravljam za susret s latinskoameričkim potkontinentom, gdje živi gotovo polovica katolika čitavoga svijeta, od kojih su mnogi mladi. Stoga je i nazvan "Kontinentom nade": nade koja se odnosi ne samo na Crkvu, nego i na čitavu Ameriku i cijeli svijet.

Draga braćo i sestre, pozivam vas da molite Blaženu Djevicu Mariju za ovo apostolsko hodočašće, a posebice za Petu opću konferenciju latinskoameričkog i karipskog episkopata, kako bi svi kršćani u tim krajevima osjetili da su učenici i misionari Krista koji je Put, Istina i Život. Mnogi su i višestruki izazovi u sadašnjem trenutku: stoga je potrebno da kršćani budu spremni kao "kvasac" dobra i "svjetlo" svetosti u našem svijetu.

 

         Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana