Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 6. siječnja 2008.

 

Svjetlost Kristova privlači ljude  iz svakog jezika, naroda i kulture

Danas radosno slavimo svetkovinu Bogojavljenja, to jest Gospodinovu objavu narodima čitavoga svijeta, što su ih predstavljali Mudraci koji su s Istoka stigli kako bi iskazali čast židovskome Kralju. Motreći nebeske pojave, ovi tajanstveni likovi ugledali su kako se podiže nova zvijezda te su, poučeni i drevnim proročanstvima, u njoj prepoznali znak rođenja Mesije, potomka Davidova (usp. Mt 2,1-12). Od svoga prvoga pojavka, svjetlost Kristova počela je privlačiti sebi ljude "miljenike Božje" (Lk 2,14), iz svakog jezika, naroda i kulture. Sila Duha Svetoga jest ta koja pokreće srca i umove u potrazi za istinom, za ljepotom, za pravdom i za mirom. Upravo je to sluga Božji Ivan Pavao II. naglasio u enciklici Fides et ratio: "Čovjek se nalazi na putu po ljudsku nedovršive potrage: to je potraga za istinom i potraga za osobom kojoj se može povjeriti" (br. 33). Mudraci su našli obje ove stvarnosti u betlehemskom Djetešcu.

Muškarci i žene svakoga naraštaja u tom svome hodočašćenju, imaju potrebu za tim da budu usmjereni: koju zvijezdu dakle mogu slijediti? Nakon što je zastala "povrh mjesta gdje bijaše dijete" (Mt 2,9), zvijezda koja je vodila Mudrace izgubila je svoju važnost, no njezina duhovna svjetlost uvijek je prisutna u riječi Evanđelja koja je i danas sposobna voditi svakoga čovjeka Isusu. Tu istu riječ koja nije ništa drugo doli odraz Krista, pravoga čovjeka i pravoga Boga, s punom vlašću prenosi Crkva svakoj duši dobre volje. I Crkva, stoga, pred čovječanstvom vrši poslanje zvijezde. No nešto slično može se reći o svakome kršćaninu pozvanu da riječju i životnim svjedočenjem rasvijetli korake svoje braće. Koliko li je stoga važno da mi kršćani budemo vjerni svome pozivu! Svaki istinski vjernik uvijek se nalazi na putu svoga osobnoga hoda vjere, a istovremeno, malenim svjetlom što ga nosi u sebi, može i mora biti pomoć onome koji je uz njega i možda s teškoćom nalazi put koji vodi Kristu.

Dok se pripravljamo za molitvu Anđeo Gospodnji, upućujem svoje najsrdačnije čestitke braći i sestrama Istočnih Crkava koje će, slijedeći julijanski kalendar, sutra proslaviti Božić: velika je radost podijeliti proslavu otajstava vjere, u bogatstvu različitosti obreda koji potvrđuju dvotisućljetnu povijest Crkve. Zajedno sa zajednicama kršćanskoga Istoka, osobito odanima svetoj Bogorodici, zazovimo zaštitu Marijinu nad sveopću Crkvu, kako bi mogla čitavim svijetom proširiti Kristovo Evanđelje, Lumen gentium, svjetlo sviju naroda.

         Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana