Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 27. siječnja 2008.

 

Kraljevstvo je Božje život koji nadvladava smrt

Draga braćo i sestre!

U današnjem bogoslužju evanđelist Matej, koji će nas pratiti kroz ovu liturgijsku godinu, donosi početak Kristova javnog djelovanja. Ono se bitno sastoji od propovijedanja Kraljevstva Božjega i ozdravljanja bolesnih, što je bio dokaz da se to Kraljevstvo približilo, da je čak došlo među nas. Isus počinje propovijedati u Galileji, u kraju u kojem je odrastao, u "perifernom" području židovskoga naroda čije je središte Judeja, a u njoj Jeruzalem. No prorok Izaija navijestio je da će ta zemlja, dodijeljena plemenima Zebulunu i Naftaliju, imati slavnu budućnost: narod uronjen u tmine vidjet će veliku svjetlost (usp. Iz 8,23-9,1), svjetlost Krista i njegova Evanđelja (usp. Mt 4,12-16). Riječ "evanđelje", u Isusovo doba, rabili su rimski carevi za svoje proglase. Bez obzira na sadržaj, bili su opisani kao "dobre vijesti", to jest kao navještaji spasenja, jer je car bio doživljavan kao gospodar svijeta, a svaka njegova uredba kao nositeljica dobra. Primjena te riječi na Isusovo propovijedanje imala je, dakle, snažan kritički smisao, kao da kaže: Bog, ne car, Gospodar je svijeta, a pravo evanđelje jest Evanđelje Isusa Krista.

"Dobra vijest" što je Isus proglašava sažimlje se u ovim riječima: "Približilo se kraljevstvo Božje, ili kraljevstvo nebesko" (Mt 4,17; Mk 1,15). Što znači taj izraz? Zasigurno ne označava zemaljsko kraljevstvo, ograničeno prostorom i vremenom, nego naviješta da Bog kraljuje, da je Bog Gospodin i da je njegova slava prisutna, aktualna i da se ostvaruje. Novost Kristove poruke jest u tome da se Bog u njemu učinio bliskim, da kraljuje među nama, kao što to pokazuju čudesa i ozdravljenja što ih izvršava. Bog kraljuje po svome utjelovljenom Sinu i silom Duha Svetoga, koji je nazvan "prstom Božjim" (usp. Lk 11,20). Kamo stigne Isus, Duh stvoritelj donosi život, a ljudi su izliječeni od svojih bolesti tijela i duha. Božje gospodstvo očituje se dakle u cjelovitom ozdravljenju čovjeka. Isus na taj način objavljuje lik pravoga Boga, Boga bliskoga, punog milosrđa za svako ljudsko biće; Boga koji nam je darovao život u izobilju, od samoga svoga života. Kraljevstvo je Božje stoga život koji nadvladava smrt, svjetlo istine koje raspršuje tmine neznanja i laži.

Molimo Blaženu Djevicu Mariju da moli za Crkvu uvijek onu istu zanesenost Kraljevstvom Božjim kakvu je pokrenulo poslanje Isusa Krista: zanesenost Bogom, gospodstvom ljubavi i života, zanesenost čovjekom kojega se u istini susreće sa željom da mu se daruje najdragocjenije blago: ljubav Boga, njegova Stvoritelja i Oca.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Danas se obilježava Svjetski dan pogođenih gubom, što je prije 55 godina započeo Raoul Follereau. Svim osobama koje pate zbog ove bolesti upućujem najsrdačniji pozdrav, dok im obećavam svoju molitvu koju širim i na sve one koji im na razne načine pomažu, posebice na volontere Udruge prijatelja Raoula Follereaua.

            Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana