Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 5. listopada 2008.

 

Sinodalna dimenzija vlastita je Crkvi

Draga braćo i sestre! Ovog jutra, sa svetom misom u bazilici Sv. Pavla izvan zidina, započela je XII. redovita opća skupština Sinode biskupa, koja će se održati u Vatikanu kroz sljedeća tri tjedna, a proučit će temu "Božja Riječ u životu i poslanju Crkve". Poznata vam je vrijednost i uloga ovog naročitog skupa biskupa, izabranih tako da predstavljaju čitav episkopat i sazvanih kako bi Petrovu nasljedniku pružili učinkovitiju pomoć, izričući i učvršćujući u isto vrijeme crkveno zajedništvo. Riječ je o važnom tijelu, što ga je u rujnu 1965. utemeljio moj časni prethodnik sluga Božji Pavao VI. (usp. Apostolsko pismo motu proprio "Apostolica sollicitudo"), u završnom dijelu II. vatikanskog sabora, kako bi njime ostvario nakanu sadržanu u Dekretu o pastirskoj službi biskupa (usp. Christus Dominus 5). Ovo su ciljevi Sinode biskupa: potpomoći usko jedinstvo i suradnju između pape i biskupa iz cijeloga svijeta; pružiti neposredne i točne informacije o stanju i problemima Crkve; potpomoći suglasje o nauku i pastoralnom djelovanju; suočiti se s aktualnim temama od velike važnosti. Te različite zadatke koordinira Stalno tajništvo koje djeluje u izravnoj i neposrednoj ovisnosti o vlasti rimskoga biskupa.

Sinodalna dimenzija vlastita je Crkvi: ona se sastoji od okupljanja iz svih naroda i kultura kako bi se postalo jedno u Kristu i hodilo zajedno za Njime koji je rekao: "Ja sam put, istina i život" (Iv 14,6). Doista, grčka riječ synodos, sastavljena od prijedloga syn, to jest "s, sa", i od riječi hodos, što znači "put, cesta", navodi na ideju "zajedničkog prolaska putem", i to je upravo iskustvo Božjega naroda u povijesti spasenja. Za Redovitu skupštinu Sinode, koja je danas započela, izabrao sam, prikupljajući u tom smislu vrijedna mišljenja, temu Riječi Božje, da je produbimo, u pastoralnom vidu, u životu i poslanju Crkve. Sudjelovanje u pripremnoj fazi bilo je vrlo široko u mjesnim Ckrvama čitavoga svijeta, koje su poslale svoje priloge Tajništvu Sinode, koje ih je potom obradilo u dokumentu Instrumentum laboris, kojim će se pozabaviti 253 sinodalnih otaca: 51 iz Afrike, 62 iz Amerike, 41 iz Azije, 90 iz Europe i 9 iz Oceanije. Njima su pridruženi brojni stručnjaci i slušatelji, muškarci i žene, kao i "bratski izaslanici" iz ostalih Crkava i crkvenih zajednica, te neki posebni uzvanici.

Draga braćo i sestre, sve vas pozivam da podržite rad Sinode svojom molitvom, zazivajući osobito majčinski zagovor Djevice Marije, savršene učenice božanske Riječi.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Večeras će se početi ostvarivati jedinstveni pothvat, što ga je potakla televizija RAI, pod naslovom "Biblija danju i noću". Riječ je o neprekidnom čitanju cijele Biblije, kroz sedam dana i noći, od danas pa do sljedeće subote 11. listopada, uz izravan televizijski prijenos. Središte će biti rimska bazilika Sv. Križa, a čitača koji će se izmjenjivati bit će više od 1200, iz 50 različitih zemalja, djelomično izabrani ekumenskim kriterijem i mnogi koji su se slobodno prijavili. Ovaj događaj na taj način dobro prati Sinodu biskupa o Riječi Božjoj, pa ću ja sam započeti čitanje prvog poglavlja Knjige Postanka, što će se prenositi večeras u 19 sati na prvom programu RAI-a. Riječ Božja moći će tako ući u domove da poprati život obitelji i pojedinih osoba, poput sjemena koje, ako je dobro prihvaćeno, neće ostati bez obilna uroda.

                     Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana