Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 7. prosinca 2008.

  

U liturgiji došašća odjekuje poruka puna nade

Draga braćo i sestre!

Već tjedan dana proživljavamo liturgijsko vrijeme došašća: vrijeme otvaranja za Božju budućnost, vrijeme priprave za svetkovinu Božića, dana kad je on, Gospodin, što je potpuna novost, došao prebivati posred ovog palog čovječanstva da bi ga iznutra obnovio. U liturgiji došašća odjekuje poruka puna nade, koja poziva da podignemo pogled prema krajnjem obzorju, ali u isto vrijeme i da u sadašnjosti prepoznamo znakove Boga s nama. Ove druge nedjelje došašća Riječ Božja sadrži dojmljive naglaske takozvanog Drugog Izaije koji je Izraelcima kušanima desetljećima gorkog progonstva u Babiloniji konačno navijestio oslobođenje: "Tješite, tješite moj narod", kaže prorok u ime Božje. "Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča" (Iz 40,1-2). To Gospodin želi učiniti u došašću: govoriti srcu svoga naroda i, po njemu, čitavom čovječanstvu, kako bi navijestio spasenje. I danas se podiže glas Crkve: "Pripravite put Gospodnji u pustinji" (Iz 40,3). Za narode izmorene bijedom i glađu, za mnoštvo prognanika, za sve koji trpe teška i sustavna kršenja svojih prava, Crkva se postavlja kao stražar na visoku brdu vjere i naviješta: "Evo Boga vašega! Gle, Gospodin Bog dolazi u moći" (Iz 40,11).

Ovaj proročki navještaj ostvaren je u Isusu Kristu. On je svojim propovijedanjem i potom svojom smrću i uskrsnućem, ispunio drevna obećanja, otkrivajući još dublju i sveopću dimenziju. Započeo je izlazak, ne više samo zemaljski, povijesni, pa tako i privremen, nego korjenit i konačan: prelazak iz kraljevstva zla u kraljevstvo Božje, iz vlasti grijeha i smrti u vlast ljubavi i života. Stoga kršćanska nada ide dalje od zakonitog iščekivanja socijalnog i političkog oslobođenja, jer je ono što je Isus započeo novo čovječanstvo koje dolazi "od Boga", ali u isto vrijeme i niče u ovoj našoj zemlji, koliko se već ona dade oploditi Duhom Gospodnjim. Riječ je dakle o tome da se u potpunosti uđe u logiku vjere: vjerovati u Boga, u njegov naum spasenja, a istovremeno se i zauzeti za izgradnju njegova Kraljevstva. Pravednost i mir doista su dar Božji, ali zahtijevaju muškarce i žene koji će biti "nova zemlja", spremna prihvatiti dobro sjeme njegove Riječi.

Prvina toga novoga čovječanstva jest Isus, Sin Božji i sin Marijin. Ona, Djevica Majka, "put" je što si ga je sam Bog pripravio da bi došao na svijet. Sa svom svojom poniznošću, Marija hodi na čelu novoga Izraela u izlasku iz svakoga progonstva, iz svake potlačenosti, iz svakoga ropstva moralnoga i materijalnoga, prema "novim nebesima i zemlji novoj, gdje pravednost prebiva" (2Pt 3,13). Njezinom majčinskom zagovoru povjeravamo želje za mirom i spasenjem ljudi našega doba.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Proteklih dana umro je patrijarh Moskve i cijele Rusije, njegova svetost Aleksej II. Združujemo se u molitvi s našom pravoslavnom braćom, preporučujući njegovu dušu Gospodinovoj dobroti, da bi ga primio u svoje Kraljevstvo svjetla i mira.

       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana