Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nova Godina, 1. siječnja 2009.

 

U Novoj Godini budimo malo bolji i odgovorniji

 

Na ovaj prvi dan godine, sretan samo što mogu svima vama, okupljenima na Trgu Svetog Petra i svima onima koji su s nama povezani posredstvom radija i televizije uputiti najtoplije želje za mir i svako dobro. To su želje kojima kršćanska vjera daje, tako reći, stanovitu "pouzdanost", usidravajući ih u događaj koji ovih dana slavimo: utjelovljenje Božje riječi, rođene od Djevice Marije. Gospodinovom se milošću, i samo s njom, možemo uvijek iznova nadati da će budućnost biti bolja od prošlosti. Nije riječ o tome da se pouzdajemo u to da će nam sudbina biti više naklonjena, niti o tome da svoje pouzdanje stavljamo u moderne spone tržišta i financija, već o nastojanju da mi sami budemo malo bolji i odgovorniji, kako bi mogli računati na Gospodinovu dobrohotnost. A to se uvijek može, jer Bog "progovori nama u Sinu" (Heb 1,2) i nastavlja nam govoriti, po propovijedanju evanđelja i po glasu naše savjesti.

U Isusu Kristu je svim ljudima pokazano spasenje, koje je prije svega duhovno otkupljenje, ali koje zahvaća čitava čovjeka, obuhvaćajući također društveni i povijesni vidik. Zato Crkva, dok slavi božansko majčinstvo Presvete Marije, na ovaj dan na koji se, već više od 40 godina, slavi Svjetski dan mira, svima pokazuje Isusa Krista kao Kneza mira. Prema tradiciji koju je pokrenuo sluga Božji papa Pavao VI., napisao sam za tu prigodu posebnu poruku, izabravši kao temu: "Suzbijati siromaštvo, graditi mir". Na taj način želim još jednom zapodjenuti dijalog s onima na kojima leži odgovornost za narode i međunarodne organizacije, nudeći doprinos Katoličke crkve za promicanje svjetskog poretka dostojnog čovjeka. Na početku jedne nove godine, moj je prvi cilj upravo pozvati sve, upravitelje naroda i obične građane, da se ne obeshrabre pred teškoćama i neuspjesima, već da obnove svoje napore. U drugoj polovici 2008. izbila je ekonomska kriza golemih razmjera. Tu krizu treba sagledati u njezinoj dubini, kao ozbiljni pokazatelj koji zahtijeva da se intervenira na uzrocima. Nije dovoljno – kao što bi rekao Isus – staviti nove zakrpe na staro odijelo (usp. Mk 2,21). Staviti siromašne na prvo mjesto znači odlučno priječi na onu globalnu solidarnost za koju je već Ivan Pavao II. govorio da je nešto nužno, dovodeći u sinergiju tržišne potencijale i potencijale civilnoga društva (usp. Poruka, 12), u stalnom poštivanju zakonitosti i težeći uvijek općem dobru. Isus Krist nije organizirao kampanje protiv siromaštva, već je naviještao siromašnima evanđelje, za cjelovito izbavljenje iz moralne i materijalne bijede. Isto to čini i Crkva, svojim neprestanim radom na evangelizaciji i promicanju čovjeka. Zazovimo Djevicu Mariju, Majku Božju, da pomogne svim ljudima da zajedno kroče putom mira

      Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana