Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 12. svibnja 2009.


Pronaći trajna globalna rješenja za društvene nejednakosti i duboke nepravde

 

Draga braćo i sestre!

Proteklih je dana pozornost sviju bila upravljena na summit skupine G8 koji je održan u L'Aquili, gradu kušanom potresom. Pitanja o kojima se raspravljalo bila su katkad dramatično urgentna. U svijetu postoje društvene nejednakosti i duboke nepravde koje se više ne smije tolerirati, a koje zahtijevaju, pored obaveznih izravnih intervencija, koordiniranu strategiju za traženje trajnih globalnih rješenja. Tijekom summita vođe država i vlada skupine G8 potvrdile su nužnost da se postignu zajednički dogovori kojima će se zajamčiti čovječanstvu bolja budućnost. Crkva ne posjeduje tehnička rješenja koja bi mogla predstaviti, ali, iskusna u čovjekoljubivosti, nudi svima učenje Svetog pisma o istini o čovjeku i naviješta evanđelje ljubavi i pravde. Prošle srijede, komentirajući na općoj audijenciji encikliku Caritas in veritate (Istinujući u ljubavi) koja je objavljena upravo uoči summita G8, rekao sam kako je "potrebno novo ekonomsko planiranje koje će voditi računa o globalnom razvoju i počivati na etičkom temelju odgovornosti pred Bogom i čovjekom kao Božjim stvorenjem". I to stoga što – kako sam napisao u enciklici – "u jednom društvu na putu globalizacije, opće dobro i zauzimanje za njega ne mogu ne ticati se čitave ljudske obitelji" (br. 7).

Već je veliki papa Pavao VI., u enciklici Populorum progressio, prepoznao i ukazao na to kako socijalno pitanje ima svesvjetske dosege. Nastavljajući istim putom, i ja sam opazio potrebu posvetiti Caritas in veritate tome pitanju, koje je u naše doba postalo "duboko antropološko pitanje", u smislu naime da ono uključuje sam način shvaćanja ljudskog bića kojega suvremene biotehologije sve više predaju u ruke samoga čovjeka (usp., isto 75). Rješenja današnjih problema ne mogu biti samo tehnička, već moraju voditi računa o svim potrebama osobe, koja je obdarena dušom i tijelom. "Apsolutizam tehnike", koji nalazi svoj najviši izraz u nekim praksama koje se protive životu, mogao bi naime ispisati mračni scenarij za budućnost čovječanstva. Postupci u kojima se ne poštuje pravo dostojanstvo osobe, pa i onda kada su motivirani "opredjeljenjem za ljubav", u stvarnosti su plod "materijalnog i mehanicističkog shvaćanja ljudskog života", koji svodi ljubav bez istine na "praznu ljusku koju svatko ispunjava onako kako mu se svidi" (usp. br. 6) i može tako polučiti negativne posljedice po cjeloviti čovjekov razvoj.

Ma koliko bile složene današnje prilike u svijetu, Crkva gleda u budućnost s nadom i podsjeća vjernike da je "naviještaj Krista prvi i glavni čimbenik razvitka". Upravo danas, na misnoj kolekti, liturgija nas poziva moliti: "Daj, Oče, da nam ništa ne bude draže od tvoga Sina, koji objavljuje svijetu misterij tvoje ljubavi i pravo čovjekovo dostojanstvo". Neka nam Djevica Marija izmoli milost da kročimo putom razvoja s čitavim svojim srcem i umom, "to jest s žarom ljubavi i mudrošću istine" (usp. br. 8).

Nakon Angelusa:

Ovih dana s velikom zebnjom pratim događaje u Hondurasu. Želim vas pozvati da molite za tu dragu zemlju kako bi, po zagovoru Naše Gospe od Suyape, odgovorni u toj državi i svi njezini stanovnici strpljivo krenuli putom dijaloga, uzajamnog razumijevanja i pomirenja. To će biti moguće ako se, odbacujući partikularističke težnje, svi potrude tražiti istinu i smjerno teže općem dobru: to je uvjet koji treba ispuniti kako bi se osigurao miran suživot i istinski demokratski život! Ljubljenom honduraškom narodu jamčim svoju molitvu i podjeljujem posebni Božji blagoslov.

Sutra, ako Bog da, krećem na kraći odmor u planine. Odlazim u Valle d'Aostu, u Les Combes, mjesto poznato po tome što je ondje boravio moj ljubljeni prethodnik Ivan Pavao II. a koje je i meni samom vrlo drago. Dok se opraštam od Trga Svetog Petra i grada Rima, pozivam sve da me prate molitvom. Molitva ne zna za udaljenosti i odvajanja: gdjegod bili ona od nas čini jedno srce i jednu dušu.

U vezi svoga odlaska, koristim priliku da još jednom potvrdim dužnost svih da budu oprezni u vožnji i poštuju prometna pravila. Dobar odmor upravo time započinje!

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana