Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 18. listopada 2009. 

Video

 

Misijski poziv Crkve

 

Draga braćo i sestre!

Danas, na treću nedjelju mjeseca listopada, slavi se Misijski dan, koji predstavlja za svaku crkvenu zajednicu i za svakog vjernika snažan podsjetnik na zadaću naviještanja i svjedočenja evanđelja svima, osobito onima koji ga ne poznaju. U poruci, koju sam napisao za tu prigodu, nadahnuo sam se Knjigom Otkrivenja, koja doziva u pamet jedno Izaijino proroštvo: "Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj " (Otk 21,24). Svjetlost o kojoj se ovdje govori je Božja svjetlost. Tu je svjetlost objavio Mesija i ona se zrcali na licu Crkve, koja je predstavljena kao novi Jeruzalem, divni grad gdje u punini odsijeva Božja slava. To je svjetlo evanđelja, koje upravlja korake naroda i vodi ih prema ostvarenju velike obitelji, u pravednosti i miru, pod očinstvom jedinoga dobrog i milosrdnog Oca. Crkva postoji zato da naviješta tu poruku nade čitavom čovječanstvu, koji je u našem dobu "upoznao divna postignuća, ali kao da je izgubio osjećaj za posljednje stvarnosti i samu egzistenciju" (Ivan Pavao II., Enc. Redemptoris missio, 2).

U mjesecu listopadu, osobito na ovu nedjelju, sveopća Crkva ističe vlastiti misijski poziv. Vođena Duhom Svetim, ona zna da je pozvana nastaviti Isusovo djelo naviještajući evanđelje Božje kraljevstvo, koje je "pravednost, mir i radost" (Rim 14,17). To Kraljevstvo je već prisutno u svijetu kao snaga ljubavi, slobode, solidarnosti, poštivanja dostojanstva svakog čovjeka, a crkvena zajednica osjeća u srcu urgentnost da radi na tome da se Kristova vlast u punini ostvari. Svi njezini članovi i ogranci sudjeluju u tome projektu, prema različitim položajima i karizmama. Na ovaj Misijski dan želim podsjetiti na misionare i misionarke – svećenike, redovnike, redovnice i laike dragovoljce – koji posvećuju svoj život pronošenju evanđelja svijetom, u čemu nailaze također na nevolje i teškoće a ponekad čak prolaze prave pravcate progone. Mislim, među ostalim, na don Ruggera Ruvoletta, svećenika fidei donum, nedavno ubijena u Brazilu, na oca Michaela Sinnota, redovnika, koji je uhićen prije nekoliko dana na Filipinima. I kako ne misliti na krajnja žrtvovanja i ljubav prema Kristu i njegovoj Crkvi koji izlaze na vidjelo na Biskupskoj sinodi za Afriku? Zahvaljujem Papinskim misijskim djelima na dragocjenom služenju koje pružaju misijskoj animaciji i formaciji. Pozivam uz to sve kršćane na gestu materijalne i duhovne solidarnosti prema mladim Crkvama iz najsiromašnijih zemalja.

Dragi prijatelji, danas, 18. listopada, također je blagdan sv. Luke evanđeliste koji je, osim evanđelja, napisao Djela apostolska, kako bi opisao širenje kršćanske poruke sve do nakraj tada poznatoga svijeta. Zazivamo njegov zagovor, kao i zagovor svetog Franje Ksaverskog i svete Terezije od Djeteta Isusa, zaštitnice misija, i Djevice Marije, kako bi Crkva nastavila širiti Kristovo svjetlo među svim narodima. Molim vas, osim toga, da molite za posebnu Biskupsku sinodu za Afriku, koja se ovih tjedana održava ovdje u Vatikanu.

       Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana