Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 8. studenog 2009

Pobožnost prema Mariji usmjerava duše prema Kristu

(Video)

 

Na završetku ovog svečanog slavlja, od srca zahvaljujem svima koji su se pobrinuli za liturgijsku animaciju kao i onima koji su na razne načine surađivali u pripremi i ostvarenju moga pohoda Bresci. Hvala svima! Pozdravljam također sve one koji nas prate putem radija i televizije, kao i okupljene na Trgu Svetog Petra, na osobit način brojne volontere Talijanske nacionalne unije Pro Loco. U ovo vrijeme za Angelus želim podsjetiti na duboku pobožnost koju je sluga Božji Giovanni Battista Montini gajio prema Djevici Mariji. On je svoju prvu misu slavio u svetištu Svete Marije od milosti, marijanskom središtu vašega grada, koje se nalazi nedaleko od ovoga Trga. Na taj je način stavio svoje svećeništvo pod majčinsku zaštitu Isusove Majke i ta ga je povezanost pratila cio život.

Malo po malo kako su se njegove crkvene odgovornosti povećavale, u njemu je sazrijevala sve šira i dublja vizija odnosa između Blažene Djevice Marije i otajstva Crkve. U vezi s tim, ostaje nezaboravan njegov govor na završetku 3. perioda Drugoga vatikanskog koncila, 21. studenoga 1964. U tome dijelu zasjedanja objavljena je konstitucija o Crkvi Lumen gentium koja, prema riječima Pavla VI., "ima kao vrhunac i krunu čitavo poglavlje posvećeno Mariji". Papa je primijetio da je riječ o najopsežnijem sažetku nauka o Mariji, prvom takvom na jednom ekumenskom koncilu, kojem je cilj "pokazati lice svete Crkve, s kojim je Marija duboko povezana" (Enchiridion Vaticanum, Bologna 1979., str. [185], br. 300-302). U tom je kontekstu proglasio Presvetu Mariju "Majkom Crkve" (usp. isto, br. 306), ističući, sa živom ekumenskom osjetljivošću, da je "pobožnost prema Mariji… sredstvo koje je u suštini upravljeno tome da usmjerava duše prema Kristu i tako ih pridruži Ocu, u ljubavi Duha Svetoga" (isto, br. 315).

Ponavljajući riječi Pavla VI., i mi danas molimo: O Djevice Marijo, Majko Crkve, Tebi preporučujemo ovu Crkvu u Bresci i čitav narod ovoga kraja. Spomeni se sve svoje djece; potkrijepi kod Boga njihove molitve; očuvaj njihovu vjeru čvrstom; ojačaj njihovu nadu; umnoži im ljubav. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo (usp. isto, br. 317.320.325).
 

          Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana