Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Na svetkovinu Bezgrešnog začeća, 8. prosinca 2009.

Video

Beskrajna je radost imati za majku Bezgrešnu Mariju

 

Draga braćo i sestre,

8. prosinca slavimo jedan od najljepših blagdana Blažene Djevice Marije: svetkovinu njezina bezgrešnog začeća. Ali što znači da je Marija "bezgrešna"? I što nama kaže taj naslov? Prije svega ćemo se referirati na biblijske tekstove današnje liturgije, osobito na veliku "fresku" trećeg poglavlja Knjige Postanka i na izvješće o naviještenju iz Lukina Evanđelja. Nakon istočnoga grijeha, Bog se obraća zmiji, koja predstavlja Sotonu, proklinje ju i dodaje jedno obećanje: "Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, / između roda tvojeg i roda njezina: / on će ti glavu satirati, / a ti ćeš mu vrebati petu" (Post 3,15). Naviještaj je to jedne odmazde: Sotona u počecima stvaranja kao da ima više uspjeha, ali će doći sin jedne žene koji će mu glavu satrti. Tako će, po ženinu rodu, sam Bog pobijediti. Ta je žena Djevica Marija, od koje je rođen Isus Krist koji je svojom žrtvom porazio jednom zauvijek staroga napasnika. Zbog toga je na mnogim slikama ili kipovima bezgrešne ona predstavljena kako nogom satire zmiju.

Evanđelist Luka, naprotiv, predstavlja nam Djevicu Mariju koja prima navještaj od nebeskoga glasnika (usp. Lk 1,26-38). Ona se pojavljuje kao ponizna i prava Izraelova kći, pravi Sion u kojem se Bog želi nastaniti. Ona je izdanak iz kojeg će poniknuti Mesija, pravedni i milosrdni Kralj. U jednostavnosti nazaretskog doma živi "ostatak" čistog Izraela; iz njega će Bog izvesti novi narod, kao novo stablo koje će raširiti svoje grane u cijelom svijetu, pružajući svim ljudima dobre plodove spasenja. Za razliku od Adama i Eve, Marija je poslušna Gospodinovoj volji, iz dubine svojega bića izgovara svoj "da" i stavlja se potpuno na raspolaganje Božjem naumu. Ona je nova Eva, prava "majka svih živih", svih onih, naime, koji po vjeri u Krista zadobivaju vječni život.

Dragi prijatelji, beskrajne li radosti imati za majku Bezgrešnu Mariju! Svaki put kada osjećamo svoju krhkost i kada nas zli duh navodi na zlo, možemo se obratiti Njoj i naše srce prima svjetlo i utjehu. I u kušnjama života, u olujama koje prijete da nam pokolebaju vjeru i nadu, sjetimo se da smo njezini sinovi i da su korijeni naše egzistencije u beskrajnoj Božjoj milosti. Sama Crkva, premda je izložena negativnim utjecajima svijeta, nalazi uvijek u njoj zvijezdu vodilju koja joj pomaže pronaći pravi put i ići u smjeru koji joj je pokazao Krist. Marija je naime Majka Crkve, kao što su to svečano proglasili papa Pavao VI. i Drugi vatikanski koncil. Dok, stoga, zahvaljujemo Bogu za taj divni znak njegove dobrote, povjerimo Bezgrešnoj Djevici svakoga od nas, naše obitelji i zajednice, čitavu Crkvu i cio svijet. Učinit ću i ja to ovog popodneva, prema tradiciji, na Španjolskom trgu, podno kipa posvećenoj Mariji.

                Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana