Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR PRIJE MOLITVE KRALJICE NEBA

Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja 2009.

 

Kristovo je uskrsnuće podiglo most između svijeta i vječnog života

Draga braćo i sestre!

U ovim uskrsnim danima slušamo kako ponovno odjekuju Isusove riječi: "Uskrsnuo sam i uvijek sam s tobom". Ponavljajući odjek toga navještaja, Crkava s klicanjem proglašava: "Da, sigurni smo! Gospodin je zaista uskrsnuo, aleluja! Njemu slava i moć u vijeke!" Čitava Crkva u slavljeničkom ozračju izražava svoje osjećaje pjevajući: "Ovo je dan Gospodnji". Zapravo, uskrisujući od smrti, Isus je inaugurirao svoj vječni dan: "Neću umrijeti", kaže on, "živjet ću". Raspeti sin čovječji, kamen koji odbaciše graditelji, postao je sada čvrsti temelj novog duhovnog zdanja, koji je Crkva, njegovo mistično Tijelo. Božji narod, koji ima Krista za svog nevidljivog vođu, rast će tijekom stoljeća, sve do punog ispunjenja plana spasenja. Tada će čitavo čovječanstvo biti njemu pritjelovljeno i svaka će postojeća stvarnost biti proniknuta tom njegovom pobjedom. Tada, kao što piše sveti Pavao, on će biti "punina svega" (usp. Ef 1,23) i "Bog će biti sve u svemu" (1 Kor 15,28).

Raduje se stoga kršćanska zajednica jer nam Gospodinovo uskrsnuće jamči da će se naum spasenja sigurno ostvariti. Eto zašto je njegova Pasha doista naša nada. I mi, uskrsli s Kristom po krštenju, moramo ga sada vjerno slijediti u svetosti života, kročeći bez posustajanja prema vječnoj Pashi, nošeni sviješću da nas teškoće, borbe, kušnje i trpljenja ljudskog života, uključujući smrt, neće moći odijeliti od njega i njegove ljubavi. Njegovo uskrsnuće podiglo je most između svijeta i vječnog života, kojim svaki muškarac i žena mogu prijeći i prispjeti tako k pravom cilju našega zemaljskog putovanja.

"Uskrsnuo sam i uvijek sam s tobom." To se Isusovo jamstvo ostvaruje prije svega u euharistiji; u svakom euharistijskom slavlju, naime, Crkva, i svaki njezin član, osjećaju živu prisutnost i uživaju svo bogatstvo njegove ljubavi. U sakramentu euharistije uskrsli nas Gospodin čisti od naših grijeha; hrani nas duhovnom hranom i ulijeva nam snagu da izdržimo teške životne kušnje i borimo se protiv grijeha i zla. On je sigurni oslonac na našem putovanju prema vječnom boravištu na nebu. Neka nam Djevica Marija, koja je proživjela sa svojim božanskim Sinom sve etape njegova poslanja na zemlji, pomogne s vjerom prihvatiti dar Uskrsa i učini nas vjernim i radosnim svjedocima uskrsloga Gospodina.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana