Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI
NA SVETKOVINU BOGOJAVLJENJA

Srijeda, 6. siječnja 2010.

(Video)

 

  

Otvorenost mudraca Božjem Otajstvu

Draga braćo i sestre!

Danas slavimo veliki blagdan Bogojavljenja, otajstvo Gospodinova očitovanja svim narodima, predstavljenim od mudraca, koji su došli s istoka da se poklone židovskom kralju (usp. Mt 2,1-2). Evanđelist Matej, koji izvješćuje o tome događaju, ističe kako su došli do Jeruzalema slijedeći zvijezdu, koju su ugledali netom što se pojavila na nebu i koju su tumačili kao znak rođenja kralja kojeg su proroci navijestili, to jest Mesije. Stigavši, međutim, u Jeruzalem, mudraci su trebali upute svećenika i pismoznanaca kako bi doznali točno mjesto kamo se trebaju uputiti, to jest Betlehem, Davidov grad (usp. Mt 2,5-6; Mih 5,1). Zvijezda i Sveto pismo bili su dva svjetla koja su vodila mudrace, u kojima vidimo primjere istinskih tražitelja istine.

Oni su bili mudraci, koji su proučavali zvijezde i poznavali povijest narodâ. Bili su učeni ljudi u širem smislu, koji su promatrali svemir smatrajući ga gotovo velikom knjigom punom znakova i Božjih poruka za čovjeka. Stečeno znanje, stoga, nisu smatrali svrhom samome sebi, već su bili spremni uzdići svoj pogled dalje, ka božanskim otkrivenjima i pozivima. Nisu se, naime, stidjeli tražiti upute od židovskih vjerskih poglavara. Mogli su reći: učinimo to sami, ne trebamo nikoga, izbjegavajući, prema današnjem načinu razmišljanja, svaku "kontaminaciju" između znanosti i Božje riječi. Mudraci međutim slušaju proroštva i prihvaćaju ih; i, tek što se ponovno zaputiše k Betlehemu, iznova ugledaše zvijezdu, gotovo kao potvrdu savršenog sklada između čovjekova traženja i Božje istine, sklada koji ispuni radošću srca tih istinskih mudraca (usp. Mt 2,10). Vrhunac njihova puta traženja bio je kada se nađoše pred "djetetom s Marijom" (Mt 2,11). Kaže Evanđelje da "padoše ničice i pokloniše mu se". Mogli su ostati razočarani, štoviše, sablažnjeni. Međutim, kao pravi mudraci, otvoreni su otajstvu koje se očituje na iznenađujući način; i sa svojim simboličnim darovima pokazuju da prepoznaju u Isusu Kralja i Božjeg Sina. Upravo se u toj gesti ispunjavaju mesijanska proroštva koja naviještaju da će se svi narodi pokloniti Bogu Izraela.

Posljednji detalj potvrđuje da su, kod mudraca, razum i vjera bili sjedinjeni: riječ je o činjenici da "upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju" (Mt 2,12). Bilo bi nešto sasvim prirodno da su se vratili u Jeruzalem, u Herodovu palaču i hram, kako bi i druge upoznali sa svojim otkrićem. Međutim, mudraci, koji su izabrali za svoga vladara Djetešce, čuvali su to otkriće u tajnosti, po uzoru na Mariju, ili bolje, na samoga Boga i, kao što se pojaviše, tako i nestadoše u tišini, zadovoljni, ali također promijenjeni susretom s Istinom. Otkrili su novo lice Boga, novo kraljevstvo: kraljevstvo ljubavi. Neka nam Djevica Marija, uzor prave mudrosti, pomogne biti istinski tražitelji istine o Bogu i kadri živjeti uvijek duboki sklad između vjere i razume, znanosti i objave.

Nakon Angelusa:

S radošću upućujem svoj najsrdačniji pozdrav braći i sestrama Istočnih Crkava koji sutra slave sveti Božić. Neka otajstvo svjetla bude izvor radosti i mira za svaku obitelj i zajednicu. Na svetkovinu Bogojavljenja slavi se Dječji misijski dan pod geslom "Neka djeca pomažu djecu". Proslavu toga Dana pokrenuo je časni papa Pio XII. 1950. godine. Ta inicijativa uči djecu duhu otvorenosti svijetu i solidarnosti s njihovim najsiromašnijim vršnjacima. Od srca pozdravljam sve male misionare sa svih pet kontinenata i potičem ih da budu uvijek Isusovi svjedoci i navjestitelji njegova evanđelja.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana